Etikettarkiv: Information

ishalka, snö och sand!

Vi har 302 fastigheter i samfälligheten, vilket blir många viljor, men vi lovar att vi försöker göra mesta möjliga för att tillmötesgå så många viljor som möjligt, men alla kommer inte att bli nöjda till 100% med vårat arbete. Då undrar du säker vad pratar de om nu då?
Jo, snöröjning och sandning som är hetast på tapeten just nu.
Vi hade gärna ställt in vintern till alla barns stora besvikelse om vi kunnat, men det mandatet har vi tyvärr inte.

Alla vet att det kommer en vinter varje år i Sverige, där det ibland bara blir slask, och ibland massa snö (som nu i vinter), och snö men framförallt is är halt.
Visst vi skulle kunna anlita massor med personal som går runt i området och hackar bort isen, men det misstänker vi att ingen skulle vara villig att betala för?
Vi har haft snöröjaren i området i tre dagar i stäck nu för att sanda, första två dagarna smälte gruset ner i isen då det var mildväder, men från och med igår ligger gruset kvar.

Våran entreprenör finns till vårat förfogande 24/7, men det innebär inte att han befinner sig på plats i området hela tiden för det, då han tillhanda håller sina snöröjningstjänster även åt andra kunder. Det kan därför ibland ta lite tid innan han infinner sig hos oss.

På morgonen idag fredag fick styrelsen höra av en av våra boende, att efter en promenad bort till Vendelsö så var vi det området som hade den bästa sandningen av alla just nu, vilket vi tycker var glädjande att höra.

Som sagt vinter kan vara = halt och vi försöker åtgärda det utan att ruinera samfälligheten.

Arbetet med förrättningsförändringen påbörjas

Nu har det kommunala Lantmäteriet meddelat att de börjat handläggningen av textförändringen i samfällighetens förrättning, så att föreningen i framtiden har möjlighet att installera laddinfrastruktur i garagen.
Uppskattningsvis skulle inte handläggningen av vårt ärende behöva ta så lång tid att genomföra.

Förändringen av förrättningen

Det är flera boende som hört av sig till styrelsen och undrar hur det går med förändringen av texten i lantmäteriförrättningen, och denna undran med all rätt.

Textändringen är inskickad sedan ca. två månader tillbaka, sedan dess har har vi istället haft en tät mejlväxling med de kommunala Lantmäteriet, där de anser att laddinfrastruktur inte är någon prioriterad fråga, trotts att det uttryckligen står på Lantmäteriets hemsida att det anses som prioriterat. Förklaringen ska vara att de kommunala lantmätarna tillhör en egen myndighet och själva kan besluta vad som ska prioriteras.

Vi har av det kommunala lantmäteriet fått en preliminär tid då vi ska bli tilldelade en handläggare, och det är tidigast i slutet på februari 2024.
Vi har samtidigt av det kommunala och nationella lantmäteriet fått olika information, då det sagts finnas möjlighet att kunna begära en flytt av vårat ärende till nationella lantmäteriet, men då med risk för en extra avgift.
Men för att inte riskera en extra kostnad har styrelsen beslutat att invänta tilldelningen av handläggare hos den kommunala lantmätaren.

Höststädning 2023

Helgen 21-22:a oktober finns det bara en sak att fokusera på, då höstens höjdpunkt är här, där just du har möjlighet att göra skillnad i våran underbara samfällighet under 2023 års höststädnings helg.
Kvartersklubbarna kommer att komma med lokala åtgärdsbehov innan eller under höststädningen och containrar är redan beställda till de vanliga platserna.

I containrarna får endast trädgårdsavfall kastas, dit grenar på max 10 cm räknas.
Kastas andra material än trädgårdsavfall dubbleras tippkostnaden.

En nygammal åtgärd som måste fixas är att snökäppar ska placeras ut längs med sammfällighetsgemensamma gräskantar vid gångvägar, murar och staket.
Vill du som boende minimera risken för skador på egna murar eller staket vid snöröjning, måste du själv införskaffa snökäppar och placera ut dem.

Har du som boende höga, breda eller yviga buskar som hänger ut, eller riskerar att vika sig ut över vägar eller gångväg om det kommer snö är du skyldig att att ta ner dessa för att snöröjningen ska kunna genomföras utan risk för skador på maskiner eller egendom.
Detsamma gäller för staket som lutar eller är placerade för nära vägarna, dessa måste också åtgärdas.

Har ni några funderingar kring städdagen eller undrar om du behöver vidta några åtgärder kring din tomt kan du kontakta antingen din kvartersklubb eller styrelsen.

Vi ses på höststädningen.
/Styrelsen tillsammans med kvartersklubbarna.

Höstbrev

Som många av er säkert redan sett så har det lite mystiskt hamnat ett Höstbrev i eran brevlåda.
Det kommer dock inte att läggas här på hemsidan, dels för att alla fått det fysiskt, samt att det finns inloggningsuppgifter till företagssidan.
Med det så önskar styrelsen alla boende en underbar fredag och helg.

Samfällighets avgifts

Efter ett tidigare problem hos Fortnox, där de till vissa boenden skickat ut fakturan med samfällighets avgiften via e-post, så vill vi göra alla boende uppmärksammade på att, har du inte fått fakturan i pappersformat i din brevlåda eller via e-post, vänligen hör av dig till kassören på kassor@valhunden.se eller till styrelsen.
Fakturan skall vara inbetald senast 30/9 -23.

Kommunen kommer hjälpa till vid miljöstationen

Idag har styrelsen fått bekräftat från kommunen att de kommer att vara behjälpliga med att ta bort så mycket det går av den otillåtna komposttippningen vid miljöstationen (Valhundens infart) och transportera bort den.
Det innebär dock inte att det är fritt fram att fortsätta lämna trädgårdsavfall invid miljöstationen eller någon annanstans inom samfälligheten.
Vi vet att det är många utomstående som tippar där, men det har även observerats boende i samfälligheten som går dit och lämnar sitt avfall, vänligen sluta med det och föregå med gott exempel.

Har du trädgårdsavfall som inte får plats på din fastighetens tomt ska det köras till renhållningsverkets anläggning i Jordbro.