Etikettarkiv: Information

Lekplats och markarbeten påbörjas i Cetus

Idag onsdag så påbörjar den planerade renoveringen av den stora lekplatsen i Cetus.
Under arbetet kommer maskiner att förekomma i och vid lekplatsen, vi vill därför uppmärksamma er föräldrar att prata med era barn att de inte är i vägen för maskinerna, eller går in innanför eventuella avspärrningar som kan förekomma.

En av buskplanteringarna längs med allén på övre Valfisken kommer även grävas och rustas upp.
Buskarna i planteringen kommer att återanvändas i den mån det går för att spara på kostnaderna.

Under arbetena kan det vara aktuellt att använda vissa ytor i närområdet används som uppläggningsplats för sand eller jord, hoppas att ni kan ha överseende med det.

Markbränder i närområdet.

Den senaste tidens torka har gjort att det varit stor brandrisk i skog och mark.
Det har även resulterat i två markbränder, en mitt i samfälligheten och en i närområdet.
Det är svårt att säga vad orsaken till bränderna varit , men den senaste som även varit den största av de två, har det setts ungdomar springa ifrån platsen strakts efter att brandförloppet startat.
Vi skulle därför vilja att alla boende håller lite koll i skogspartier och så att det inte sitter ungdomar och tillexempel tjuvröker, för att sedan kasta fimpar som som kan orsaka mark, skogsbränder, eller i värsta fall skapa bränder i fastigheter eller brännskada någon person.

Var rädda om er och ta hand om varandra.

Elbilsladdnings företag nr. 2 har varit på besök

Den 11/5 har elbils-laddningsgruppen bestående av Hendry och Tommy haft besök av företag nummer två, som tillsammans gått runt i samfälligheten för att bilda sig en uppfattning om storleken på våran samfällighet, så att de kan lämna offert på arbete och laddboxar till samfällighetens garage.
Parallellt med detta jobbar styrelsen med att kontrollera vad vi kan göra, får eller inte får göra samt se om det finns någon enklare väg till att gå, för att komma i mål med att kunna installera utrustning för elbilsladdning utan att det på något sätt skulle slå tillbaka på oss.

Som tidigare informerats så kan vi idag inte meddela några detaljer mer än detta, men ni boende ska ändå få veta att vi jobbar mer än någonsin med denna fråga.

Det är fortfarande lång väg kvar innan vi är i mål med allt detta, men vi gör av vi kan för att kunna presentera något mer handfast inom en snar framtid.

Med förhoppning om er förståelse, då detta är en stor och komplex nöt att knäcka.

Grovsandsopning

Under början på nästa vecka (vecka 16) kommer en grovsopning av sand på våra grönytor och vägar att genomföras.
Detta för att vi under vårstädningen (22/4 – 24/4) ska ska få det lättare att sopa ut all kvarvarande sand från vägarna.
Sopa ut det i fina strängar, inte högar för då blir det svårt att sugas upp.
Under vårstädningen bör även garagen samt parkeringarna sopas så gruset kan sopas upp vid finsopningen efter vårstädningen.

Ikväll är det årsstämma (version 2022)!

Sänder er en kort påminnelse om att ikväll är är det som ni alla boende kan vara med och påverka vad hur styrelsen ska se ut det kommande året samt får reda på vad som kommer att hända den närmaste tiden i samfälligheten.
Styrelsen kommer även att kunna svara på frågor från er boende om ni har några.

Välkomna ikväll kl. 19.00 till Svartbäcksskolans matsal.

Det ni behöver ta med er förutom ett glatt humör, är:
* Deltagarkortet (som finns längst bak i kallelsen).
* Eventuell fullmakt från annat hushåll som inte själva kan delta.
* Frågor/funderingar

/Välkomna

Fotografering med drönare av stora lekparken på övre Valfisken

Idag den 5/2 planeras en kort flygning med drönare över den stora lekplatsen på övre Valfisken. Flygningen genomförs för att skapa underlag för den kommande upprustningen av lekplatsen. Flygningen genomförs av styrelsen så det kommer inte medföra några kostnader, och det kommer bara att fotograferas om det är tomt på personer i lekplatsen.

Vänligen sortera dina sopor rätt

Vi hart till och från under en tid haft problem med att det läggs soppåsar utanför avsedda sopkärl i området.
Det har även uppmärksammats att det kastats hushållssopor i kärlen avsedda för matavfall.
Vi vill därför vädja till alla att lägga era soporna i rätt kärl avsedd för respektive fraktion. Hamnar soporna utanför så kan det locka till sig råttor, samt att fåglar kan hacka upp påsarna och dra runt innehållet på marken.

Behöver du kasta hushållsbatterier, tidningar, kartong, plast, glas eller metall, finns insamling för det vi infarten till Valfiskens gata.
Mer information om förpacknings insamling finner du på
https://ftiab.se

Har du behov av att kasta andra former av sopor finns närmaste återvinningsstation i Jordbro industriområde.
Mer information kring SRV´s återvinningscentraler finner du på https://www.srvatervinning.se
Tack!

Använd inte diesel/bensinvärmare inne i garagen.

Det har framkommit att det använts bensin eller dieselvärmare inne i garagen.
Tänk på att garaget är ett slutet utrymme där avgaserna samlas i höga koncentrationer och kan bli en fara för allas hälsa som kommer in i garaget.
Dessutom bildas sot och andra partiklar som lägger sig på övriga fordon i garaget.
Det är därför inte tillåtet att i garagen använda bensin eller dieselvärmare.
Vill du värma bilen i garaget får det endast ske med elmotorvärmare som drivs via eluttagen i garagen.
Vill du använda bensin eller dieselvärmare ska fordonet parkeras på en uppmärkt parkeringsruta utomhus.