Tele2 flyttar ut tv-skåpen från garagen

Med början på måndag nästa vecka (v. 48) kommer Tele2 starta ut flytt av alla tv-skåp ifrån garagen.
Detta för att de lättare ska kunna få åtkomst till skåpen vid service eller felanmälan.
Kostnad för flytten står Tele2 för.
De hushåll som kommer att bli berörda där de har garageplats vid ett Tele2 skåp kommer att få en separat lapp i brevlådan, med uppmaning att dagtid inte parkera sitt fordon i garaget.
Det kommer under arbetets gång förekomma driftstörningar på Tele2s kanaler för er som använder den tjänsten, men det har lovats att vid varje arbetsdags slut ska kanalerna vara tillgängliga igen.