Arboristen jobbar vidare i området.

Nu har arboristens ansat träd i samfälligheten och kommer att går vidare med att gallra bort och ta ner träd där de växer för tätt, samt fälla träd som inte mår så bra eller står riskfyllt. Detta för att friska yngre träd ska mer utrymme att kunna växa sig starka och hålla sig friska.
Tillexempel så stressar en snabbt växande gran andra träd om de står för nära varandra.

Datum till Höstens höjdpunkt Planerad – Höststädning

Höstens städhelg är planerad från den 29:e oktober till den 31:a oktober (glöm inte att planera in aktuella datum i din kalender).
Det kommer som vanligt att beställas 5 st containrar till de vanliga ställena, och de kommer levereras redan den 28:e oktober. I containrarna får endast trädgårdsavfall kastas.
Kvartersklubbarna avgör själv om de vill ha något samkväm med de boende under helgen.
Kvartersklubbarna måste även komma in med önskemål till styrelsen om inköp av ex. jord, täckbark eller annat som behövs.

Arborister jobbar i området.

Den här veckan har arbete med att beskära träd påbörjat av arborister vid infarten till nedre Stora Hunden.

Infarten mot nedre Stora Hundens Gata.

Arbetet kommer att fortsätta i området med beskärning och nedtagning av träd där de växer för tätt, så att de starkaste träden kan bli ännu starkare och finare.

En ek vid Stora Hundens infart.

Underhåll kommer att krävas även under kommande år för att träden ska hålla sig fina och inte vara vägen med grenar för boende eller fordon.

Veckans största händelse!

Vi vill påminna om veckans kanske största händelse, Årsstämman.
På onsdag den 25/8 kl. 19.00 i Svartbäcksskolans matsal kommer den äntligen att genomföras.

Vänligen följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håll distans till varandra.

Kan du själv inte komma, lämna då en fullmakt till någon annan som kan för att du ska få din röst hörd.
Fullmakten finns på sista sidan i årsstämma handlingarna som delades ut till alla hushåll i våras via samtliga hushålls brevlådor, eller så kan skriva ut dem från samma handlingar som finns här på hemsidan.
Välkommen.

Så underbart att se

Styrelsen vill ge en stor eloge till alla boende som på eget initiativ fixar, sköter om och vårdar våran fina samfällighet genom att klippa gräs, sopa sand, rensa rabatter och kratta gräsmattor på våra gemensamhets ytor.
De senaste dagarna har det observerats boende på övre Valfisken som varit ute i både sol och regn för att sköta om våra gemensamhetsutrymmen och det värmer våra styrelsehjärtan att se.

var observant på markförändringar i området

Efter den senaste tidens häftiga regnoväder så har det uppstått ett antal slukhål på diverse olika ställen, främst uppe på övre Valfiskens gata, men även på andra ställen.
De har uppstått på bland annat lekplatser, i garage, under häckar och runt elskåp.
Styrelsen vill därför göra alla boende uppmärksammade på om ni skulle upptäcka markförändringar på samfällighetens mark som inte funnits tidigare meddela detta omgående till styrelsen för ytterligare kontroll.
Likaså gäller om det uppstått ett slukhål.
Skulle förändringen eller ett slukhål uppstå i ett garage “kör inte in fordonet” innan någon representant från styrelsen tittat på det.

Skulle förändringar eller slukhål uppstå på en tomt är det fastighetsägarens eget ansvar att åtgärda detta.