HLR & Hjärtstartare

HJÄRTSTARTARNA finns för tillfället inte tillgängliga då båda två blivit stulna!

Snart kommer det att finnas fullt med nyttig fakta och information på den här sidan!

HLR eller hjärt-lung räddning som det egentligen heter är livsviktiga baskunskaper som alla bör veta vad det är och hur det utförs.
När ett plötsligt hjärtstopp inträffar så handlar det om sekunder, och det finns inte tid att börja googla efter svar på “Hur utför jag HLR?”.
HLR bör påbörjas inom de tre (3) första minuterarna efter att ett plötsligt hjärtstopp inträffat för att ha bäst effekt.

För varje minut där ej HLR utförs, sjunker överlevnaschansen med ca. 10%.

Samfällighetsföreningen (VHS) Valhunden har idag två (2) stycken hjärtstartare utplacerade i området.

Den första sitter på garagegaveln vid vändplanen Valfiskens Gata 801, (första parkeringen till höger när du kommit upp för backen mot övre Valfisken).

Den andra sitter på gaveln av garage vid hus Stora Hundens Gata nr. 586 (titta åt vänster när du kommit upp för backen mot övre Stora Hunden).

(Se de röda kryssen för hjärtstartarnas placering).

För att uppnå god HLR bör man gå en grundutbildning i HLR för att få en bra förståelse för hela kedjan från att en person med misstänkt hjärtstopp påträffas, till att sjukvården tar över, samt att man får träna på komparationer och inblåsningar.
Att kunna komprimera (trycka på bröstkorgen) kan vara livsavgörande, dock ska man tänka på att försöka göra någonting än ingenting alls vid ett hjärtstopp, minst larma 112 och uppge att det är ett misstänkt hjärtstopp.
Redan efter 4-5 minuter kan hjärnskador uppstå på grund av syrebrist.
Årligen drabbas cirka 10.000 personer i Sverige av hjärtstopp, av dessa överlever cirka 1.000 stycken.


Att utföra HLR:

Det första man ska göra om man påträffar en person med misstänkt hjärtstopp, är en Medvetande Kontroll.

Det gör man genom att ta tag i och skakar och ropar på patienten i ett försök få någon form av reaktion som undanröjer misstanken om hjärtstopp.
Man kan även smärtstimulera patienten genom att tillexempel gnugga knogarna mitt på patientens bröstben (våga ta i för att det ska kännas), allt för att undanröja misstanken om hjärtstopp.
Får man ingen respons gå till steg två.

Steg två: Se, Lyssna och Känn:
Lyft försiktigt patientens huvud bakåt för att öppna så det blir fria luftvägar.
Lägg din kind mot patientens mun och titta samtidigt på patientens bröstkorg.
Lyssna nu efter andetag, känn efter andetag och titta om bröstkorgen höjer och sänker sig.
Saknas någon av endast en av delarna i “Se, Lyssna eller Känn” ska HLR påbörjas omgående!
(Varje sekund är viktig!)

Steg tre: Påbörja hjärt-lungräddning (HLR) “30:2”
Starta med komparationer mitt emellan bröstvårtorna, sätt handloven i fördjupningen i bröstbenet mellan brösten.
Komprimera ner 5-6 centimeter i en takt om ca. 2 komparationer per sekund.
Efter 30 komparationer utförs två stycken inblåsningar genom mun mot mun metoden.
Luta patientens huvud bakåt, håll för patientens näsa, titta på patientens bröstkorg samtidigt som två inblåsningar i snabb följd utförs.
Inblåsningarna få inte vara kraftigare än ett normalt andetag.
Återvänd till att utföra 30 bröstkomparationer följt av två nya inblåsningar.
Upprepa tills ambulans eller avbyte anländer.

Hjärtstartare:
När eller om det kommer hjälp med en hjärtstartare, är det viktigt att komparationer och inblåsningar inte avslutas, utan fortsätter tills hjärtstartaren instruerar att den som utför HLR ska göra ett avbrott.
All tid då bröstkomparationer INTE utförs på patienten, är negativt för den som råkat ut för hjärtstoppet.

Viktigt att tänka på.
Klandra dig aldrig själv om personen som fått ett hjärtstopp inte skulle överleva, då orsaken till hjärtstoppen oftast är omöjligt att veta för en lekman.
HLR är jobbigt, men det är viktig att utföra komparationer samt inblåsningar hela tiden tills hjälp anländer..

Källor:
http://www.hlr.nu


Film, så utför du HLR: