HLR & Hjärtstartare

Snart kommer det att finnas fullt med nyttig fakta och information på den här sidan!

HLR eller hjärt-lung räddning som det egentligen heter är livsviktiga baskunskaper som alla bör veta vad det är och hur det utförs.
När ett plötsligt hjärtstopp inträffar så handlar det om sekunder, och det finns inte tid att börja googla efter svar på “Hur utför jag HLR?”.
HLR bör påbörjas inom de tre (3) första minuterarna efter att ett plötsligt hjärtstopp inträffat för att ha bäst effekt.

För varje efterföljande minut där ej HLR påbörjats sjunker överlevnaschansen kraftigt.

Samfällighetsföreningen (VHS) Valhunden har idag två (2) stycken hjärtstartare utplacerade i området.

Den första sitter på garagegaveln vid vändplanen Valfiskens Gata 801, (första parkeringen till höger när du kommit upp för backen mot övre Valfisken).

Den andra sitter på gaveln av garage vid hus Stora Hundens Gata nr. 586 (titta åt vänster när du kommit upp för backen mot övre Stora Hunden).

(Se de röda kryssen för hjärtstartarnas placering).

För att uppnå god HLR bör man gå en grundutbildning i HLR för att få en bra förståelse för hela kedjan från att en person med misstänkt hjärtstopp påträffas, till att sjukvården tar över, samt att man får träna på komparationer och inblåsningar.
Att kunna komprimera (trycka på bröstkorgen) kan vara livsavgörande, dock ska man tänka på att försöka göra någonting än ingenting alls vid ett hjärtstopp.


Att utföra HLR:

Det första man ska göra om man påträffar en person med misstänkt hjärtstopp, är en Medvetande Kontroll.

Det gör man genom att ta tag i och skakar och ropar på patienten i ett försök få någon form av reaktion som undanröjer misstanken om hjärtstopp.
Man kan även smärtstimulera patienten genom att tillexempel gnugga knogarna mitt på patientens bröstben (våga ta i för att det ska kännas), allt för att undanröja misstanken om hjärtstopp.

Steg två är Se, Lyssna och Känn:
Lyft försiktigt patientens huvud bakåt för att öppna så det blir fria luftvägar.
Lägg din kind mot patientens och titta samtidigt på patientens bröstkorg.
Lyssna nu efter andetag, känn efter andetag och se om bröstkorgen höjer och sänker sig.
Saknas någon av “Se, Lyssna eller Känn” ska HLR påbörjas omgående! (Varje sekund är viktig)

Fortsättning Kommer snart!!!

Källor:

http://www.hlr.nu