Riktlinjer till klubbarna

Riktlinjer till klubbarna
Styrelsen underhåller riktlinjer avseende klubbarnas verksamhet.

Gällande riktlinjer finner du HÄR

Information från klubbarna
Här har de olika kvartersklubbrna Cetus, Hundstjärnan och Valhunden möjlighet att publicera information relevant för de boende inom respektive klubbs område.

Frågor till klubbens ansvariga, önskemål om information som borde publiceras här samt förslag på vad klubben skulle kunna hjälpa till med skickas till respektive klubb.

Läs mer under respektive klubb:
Cetus
Valhunden
Hundstjärnan

Ny styrelse efter årsmötet + ny faktureringspartner

Ny styrelse:

Styrelsen – styrelsen@valhunden.se

Ewa Garcia – Ordförande

Sebastian Nyberg – Sekreterare

Hendry Asp  – Vice ordförande, ledamot

Tommy Elvesjö  – Ledamot

Jimmie Zander – Ledamot

Bo Livré – Suppleant


Valberedning – valberedning@valhunden.se

Jonas Höglund


Mer info om olika ledamöternas olika ansvarsområden kommer att  läggas ut efterhand.SAMFÄLLIGHETSAVGIFTEN

Styrelsen har på den avgående kassörens inrådan anlitat NOX FINANS som fakturerar samfällighetsavgiften. Eventuella påminnelser kommer också att skickas ut från NOX FINANS

Nyhetsbrev kommer att skickas ut under april månad

Med vänlig hälsning
Ewa Garcia

Stegar i samfälligheten.

I samfälligheten finns ett flertal stegar som vi som medlemmar kan låna. Det är ju praktiskt att veta om man till exempel ska måla om huset eller hjälpa sotaren att komma upp på taket.
Stegarna är mellan 4 meter och 7 meter långa och de längsta når upp till taket även på områdets tvåvåningshus.
De kortare stegarna finns normalt i respektive klubbs förråd eller i samfällighetrens huvudförrådet. De längre stegarna sitter ibland på fästen på några av garagen i olika delar av området.
Är du i behov av att låna en stege? Kontakta i första hand din klubb och hör vad som finns i förrådet och i andra hand styrelsen.
  • Kvartersklubben Valhunden: 1 st 4,5 m och 1 st 4,0 m
  • Kvartersklubben Hundstjärnan: 2 st 4,5 m (kan sättas ihop till 9 m), 2 st 3 m, 1 st 2 m.
  • Kvartersklubben Cetus: 1 st 7,10 m; 1 st 4,5 m.