Höststädning 2020

Styrelsen vill börja med att tacka alla deltagare i höststädningen trotts Covid-19 pandemin.
Det var skapligt många ute i vårt område och krattade, sågade och släpade för att välkomna den annalkande vintern

Valfiskens gata

Även om framförallt mycket löv samlades ihop så satt en del löv kvar på träd och buskar, så det står alla fritt att kratta vidare om tid och ork finnes.
Allt kommande trädgårdsavfall kan tömmas i de stora gula säckarna som hänger vid sandfickan som finns vid parkeringen högt uppe på Stora Hundens Gata.
Säckarna får dock inte lämna sandfickan, utan fyllas på där de står.

Valfiskens Gata

Dessvärre så har det kastats en del plastsäckar i containrarna vilket inte var ok, och det hade även lämnats några säckar kvar i området.
Där önskas skärpning, orkar man inte eller kanske rent av inte hinner tömma säckarna i containrarna så måste man försöka ta hjälp av någon eller några andra som är ute och höst städar, det är varken särskilt snyggt eller bra att låta säckarna stå.


Stora Hundens Gata

Tack ännu en gång till alla som deltog!
Bra jobbat…

Övre Valfisken