Välkommen till VHS


Hej och välkommen som boende i Valhundens samfällighetsförening.
Här finner du en grundläggade välkomstinformation för både ny eller redan boende i samfälligheten.

Ladda gärna ner och läs nedan informations dokument som sammanställer de stadgar och regler som gäller för Valhundens samfällighetsförening.
Det är ett levande dokument som snabbt kan komma att ändras, se därför till att alltid ha den senaste versionen som du finner här.

(Ny version 2022-05-13)

För ytterligare information kan du läsa samfällighetens stadgar, regler för garagen, parkeringregler eller regler för kvartersklubbarna här