Etikettarkiv: Styrelsen informerar

Nya hjärtstartare

Från och med igår söndag finns det nya hjärtstartare i våra två hjärtstartarskåp.
Det är en enklare modell är de tidigare som blev stulna, men med det sagt är den inte sämre, utan den är enklare att använda.

För att använda den nya maskinen så räcker det med att öppna locket så startar den och är redo att användas.
Ta tag i det röda handtaget och drag bort skyddsplasten så kommer elektroderna fram och kan kopplas på patienten med ett misstänkt hjärtstopp.
Följ sedan instruktionerna ifrån maskinen för att utföra hjärt-lungräddning.

Är det ett barn under 8 år som är patient så finns det en knapp i mitten i överkant på maskinen som man trycker på och den ändrar då snabbt till barnläge, vilket maskinen även talar om.

Lycka till, med förhoppning om att maskinerna inte ska behöva användas.

Skulle hjärtstartaren blivit använd i skarpt läge, måste styrelsen omgående underrättas så vi kan beställa nya elektroder.
Vid skarp användning ingår nytt batteri och nya elektroder i maskinhyran.

Vissa säkerhetshöjande åtgärder på hjärtstartarskåpen är också vidtagna för att minimera framtida ny stöld.

Nu är det nära!

Många har redan smygstartat med vårstädningen, men imorgon är den stora dagen där de flesta ändå är ute och sliter runt omkring i området.
Ta tillfället i akt och rör er över gränserna till de andra klubbarna för att se andra områden och träffa nya grannarna som flyttat in i området.

Däremot så kommer vi inte att få grovsopat innan helgen, då sopmaskinen dessvärre valde att ge upp tidigare i veckan.
Oklart i dagsläget när det kommer att bli lagad.
Det hindrar dock inte att sanden ändå sopas ut ifrån rabatter, trottoarer och andra trånga ställen.

Styrelsen köpte förra helgen in en batteridriven löv/grusblås, som visade sig vara väldigt kraftfull och lätt att använda.
Denna maskin ska på sikt kunna nyttjas av de boende, men styrelsen kommer innan dess att ta fram riktlinjer och en kvittens för att kunna låna ut.
När detta är framtaget kommer det att finnas att läsa om här på hemsidan.

Vi ses i helgen, och klä er varmt för det ser ut att kunna bli en sval helg.

Kortfattat kring årsstämman 2024

Nu är det nästan en vecka sedan som samfällighetens årsstämma 2024 genomfördes.
Protokollet kommer inom en kort tid att finnas tillgängligt här på hemsidan, det som vi just nu inväntar eventuella kommentarer från justerings-mannen och justerings-kvinnan.

En nyhet som kom straxt efter att stämman genomförts, är att vi som samfällighet inte längre ska vara momspliktiga, vi har både sett detta själv i olika medier, men vi har även blivit uppmärksammade av ett flertal medlemmar om detta, tack för att ni gör oss uppmärksammade.
Vi avvaktar nu ytterligare information ifrån Skatteverket.

Frågor om avgiftshöjningen har inkommit, och ja, samfällighets avgiften kommer att höjas med 600kr per år, 300kr på våren och 300kr på hösten.
Det är dessvärre ett ont måste då allt blivit dyrare, och för att vi ska kunna fortsätta hålla en bra standard i området, kunna utföra oförutsedda händelser samt genomföra nya förbättringsåtgärder.
Vi har även haft dialog med andra samfällighetsföreningar kring deras avgift, och jämfört med dem så har vi en förvånansvärt låg avgift, och ändå har vi de senaste åren lyckats genomföra mycket underhåll och renovering åtgärder.

Kallelse till en av årets mest spännande dagar.

Den 19/2 -24 får du inte glömma att skriva in i din kalender. Visst det kanske inte är lika spännande som semester, eller midsommarafton, men det är nästan lika spännande, för som du kanske redan sett så ligger kallelsen till årets årsstämma i din brevlåda.
Där får du ta del av vad vi i styrelsen pysslat med under året, med mera.
Vill du ta del allt spännande vi gjort måste du närva, glöm inte röstkortet och eventuell fullmakt för en granne, det är Max en fullmakt per fastighet.

Välkomna!

Arbetet med förrättningsförändringen påbörjas

Nu har det kommunala Lantmäteriet meddelat att de börjat handläggningen av textförändringen i samfällighetens förrättning, så att föreningen i framtiden har möjlighet att installera laddinfrastruktur i garagen.
Uppskattningsvis skulle inte handläggningen av vårt ärende behöva ta så lång tid att genomföra.

Förändringen av förrättningen

Det är flera boende som hört av sig till styrelsen och undrar hur det går med förändringen av texten i lantmäteriförrättningen, och denna undran med all rätt.

Textändringen är inskickad sedan ca. två månader tillbaka, sedan dess har har vi istället haft en tät mejlväxling med de kommunala Lantmäteriet, där de anser att laddinfrastruktur inte är någon prioriterad fråga, trotts att det uttryckligen står på Lantmäteriets hemsida att det anses som prioriterat. Förklaringen ska vara att de kommunala lantmätarna tillhör en egen myndighet och själva kan besluta vad som ska prioriteras.

Vi har av det kommunala lantmäteriet fått en preliminär tid då vi ska bli tilldelade en handläggare, och det är tidigast i slutet på februari 2024.
Vi har samtidigt av det kommunala och nationella lantmäteriet fått olika information, då det sagts finnas möjlighet att kunna begära en flytt av vårat ärende till nationella lantmäteriet, men då med risk för en extra avgift.
Men för att inte riskera en extra kostnad har styrelsen beslutat att invänta tilldelningen av handläggare hos den kommunala lantmätaren.

Höststädning 2023

Helgen 21-22:a oktober finns det bara en sak att fokusera på, då höstens höjdpunkt är här, där just du har möjlighet att göra skillnad i våran underbara samfällighet under 2023 års höststädnings helg.
Kvartersklubbarna kommer att komma med lokala åtgärdsbehov innan eller under höststädningen och containrar är redan beställda till de vanliga platserna.

I containrarna får endast trädgårdsavfall kastas, dit grenar på max 10 cm räknas.
Kastas andra material än trädgårdsavfall dubbleras tippkostnaden.

En nygammal åtgärd som måste fixas är att snökäppar ska placeras ut längs med sammfällighetsgemensamma gräskantar vid gångvägar, murar och staket.
Vill du som boende minimera risken för skador på egna murar eller staket vid snöröjning, måste du själv införskaffa snökäppar och placera ut dem.

Har du som boende höga, breda eller yviga buskar som hänger ut, eller riskerar att vika sig ut över vägar eller gångväg om det kommer snö är du skyldig att att ta ner dessa för att snöröjningen ska kunna genomföras utan risk för skador på maskiner eller egendom.
Detsamma gäller för staket som lutar eller är placerade för nära vägarna, dessa måste också åtgärdas.

Har ni några funderingar kring städdagen eller undrar om du behöver vidta några åtgärder kring din tomt kan du kontakta antingen din kvartersklubb eller styrelsen.

Vi ses på höststädningen.
/Styrelsen tillsammans med kvartersklubbarna.