Etikettarkiv: Styrelsen informerar

Fråga kring elbildfordon som delats ut i allas brevlådor


Styrelsen är är fullt medvetna om att detta brev delats ut i brevlådorna mitt i sommaren, och vi kommer självfallet att ta höjd för att svars-frekvensen kan bli något missvisande, och även att formuleringen därav i brevet blivit lite fel.

Det vi ändå vill poängtera är att detta är en första intresse förfrågan för att se hur stort intresse det finns i föreningen kring elbilsladdning.
Det kommer att skickas ut fler detaljerade förfrågningar när vi kommit längre i vårt arbete.

Formuläret är på inga sätt bindande, utan en ren inventering från styrelsens sida av intresset för möjligheten till elbilsladdning.

Är du som boende bortrest och vill svara kan du antingen skriva ut bifogat dokument, fylla i, scanna och sedan mejla tillbaka till styrelsen.
Eller så svarar du helt enkelt på samtliga frågor ifrån dokumentet i ett vanligt mejl och skickar till styrelsen@valhunden.se

I och med det önskar styrelsen samtliga en fortsatt underbar sommar.

Nu är informationsinhämtningen i full gång.

Då många diskuterar elbildladdning och vissa verkar tro att styrelsen inte jobbar med frågan alls, kan vi meddela att vi jobbar mer med frågan än någonsin tidigare.
Vi har två i styrelsen som är utpekade att hela tiden hålla frågan under bevakning och söka förändringar i lagstiftning och andra regelverk.
Vi har även haft boende som hört av sig med information i frågan.

Vi tycker däremot det är väldigt tråkigt att höra och läsa om att vi som styrelse inte bryr oss om, eller gör något i frågan, för det är inte sant!

Det som hänt hittills under vår korta tid som styrelse sedan årsmötet, är att grotta ner oss i regelverk kring frågan.
Men vi har även så sent som igår haft ett första företag på besök som gått med oss i området för att dels lämna ett kostnadsförslag, men även för att lämna utlåtande om det skulle vara genomförbart eller inte.
Ett företag till ska komma och titta i området, därför kan vi ännu inte meddela några detaljer kring detta.
Dock kan vi meddela samma som som vi även tidigare meddelat.
För att detta eventuellt ska vara genomförbart, kommer det krävas både en förändring i nuvarande stadgar men även i Lantmäteriförrättningen,, men detta måste vi också reda ut grundligt.

Vi återkommer när vi har mer att informera om!

Grovsandsopning

Under början på nästa vecka (vecka 16) kommer en grovsopning av sand på våra grönytor och vägar att genomföras.
Detta för att vi under vårstädningen (22/4 – 24/4) ska ska få det lättare att sopa ut all kvarvarande sand från vägarna.
Sopa ut det i fina strängar, inte högar för då blir det svårt att sugas upp.
Under vårstädningen bör även garagen samt parkeringarna sopas så gruset kan sopas upp vid finsopningen efter vårstädningen.

Ikväll är det årsstämma (version 2022)!

Sänder er en kort påminnelse om att ikväll är är det som ni alla boende kan vara med och påverka vad hur styrelsen ska se ut det kommande året samt får reda på vad som kommer att hända den närmaste tiden i samfälligheten.
Styrelsen kommer även att kunna svara på frågor från er boende om ni har några.

Välkomna ikväll kl. 19.00 till Svartbäcksskolans matsal.

Det ni behöver ta med er förutom ett glatt humör, är:
* Deltagarkortet (som finns längst bak i kallelsen).
* Eventuell fullmakt från annat hushåll som inte själva kan delta.
* Frågor/funderingar

/Välkomna

Stundande Höststädning

Nu är snart helgen här och det är 2021 års höststädning.
Har ni funderingar på vad som ska göras i respektive kvartersklubb så finns den informationen här på hemsidan under kvartersklubbarnas sida.
Det kan ha tillkommit information som kommer att delges av respektive kvartersklubb på plats.

Det finns containrar utställda på de vanliga ställena, vet du inte vart det är någonstans kan du fråga representanterna från kvartersklubbarna.
I containrarna så får endast trädgårdsavfall kastas, släpar du gräs, löv eller ris till containern i säckar, påsar eller något annat som inte är trädgårdsavfall får detta INTE kastas i containern.

Välkomna till den första riktigt gemensamma städhelgen på två år. 🙂

Träd i div. Olika former

Som de flesta säkert redan märkt så har arboristerna lämnat efter sig ett antal trädstockar av olika trädslag i området.
Det är nu fritt att som boende på eget bevåg såga upp de av arboristen fällda träden och ta hem för eldning i sin kamin eller motsvarande.
Det är först till kvarn som gäller men för att lugna er så är inte arboristerna helt färdiga ännu.

Men viktigt att tänka på är att där arboristerna arbetar med trädvård får man inte uppehålla sig så länge arbetet pågår, vi vill inte att någon boende ska tillexempel få en stor gren på sig och skadas.
Omhändertas inte stockarna så kommer de efter ett tag att transporteras bort för att flisas upp.

Arboristen jobbar vidare i området.

Nu har arboristens ansat träd i samfälligheten och kommer att går vidare med att gallra bort och ta ner träd där de växer för tätt, samt fälla träd som inte mår så bra eller står riskfyllt. Detta för att friska yngre träd ska mer utrymme att kunna växa sig starka och hålla sig friska.
Tillexempel så stressar en snabbt växande gran andra träd om de står för nära varandra.