Översyn på samfällighetens gemensamma mark

Under hösten kommer en översyn av hela samfällighetens område att genomföras.
Berörda boende kommer att kontaktas angående där man på ett eller annat sätt tagit samfällighetens mark i anspråk, genom att bygga eller på annat sätt hindra att samfällighetens mark kan nyttjas av alla.

Detta gäller således fasta och permanenta hinder utanför varje enskilds boendes tomt, så som utbyggnader, terasser eller förråd m.m.

Tänk på att heller inte ställa/sätta hinder i vägen så att räddningstjänst, ambulans, polis eller annan brådskande transport inte kan komma fram till den/de som behöver deras hjälp.