Funderar du på att köpa eller sälja en fastighet i Valhundenssamfällighetsförening?

Då har du kommit rätt, för den här sidan ska innehålla all information som styrelsen för samfälligheten kan sammanfatta vid ett köp eller försäljning.

Valhundenssamfällighetsförening består utav 302 hushåll vilket innebär att fastigheter köps och sälj emellanåt.
Här kommer några tips till främst köpare eller mäklare som hjälper fastighetsägare att sälja sina bostäder i samfällighetsföreningen.

Vid försäljning: Kontakta alltid styrelsen så att de kan besiktiga garaget som ägs av samfälligheten men disponeras av fastighetsinnehavaren.
Vid överlämnandet av fastigheten ska alltid två st (2 st) nycklar till garaget, samt två st (2 st) parkeringstillstånd (årsmärken) överlämnas.
Saknas en eller båda nycklarna till garaget, eller ett eller båda års parkeringstillstånden, måste de ersättas med nya och kostnaden kommer att belasta fastighetsägaren.
Tillstånden är utfärdade på respektive fastighet för att att kunna parkera kostnadsfritt på samfällighetens uppmärkta gemensamma parkeringsplatser.
Parkeringslappar för endagars-parkering kan beställas utav styrelsen via mejl. för att sedan kopiera upp fler själv, det går även att parkera 3 timmar med P-skiva.

Som säljare bör du även lämna över det senaste exemplaret av “VHS Info” som du fått i din brevlåda eller blivit tilldelad av styrelsen.
Även det senaste nyhetsbrevet bör överlämnas till den nya ägaren, då bland annat senaste lösenordet till företags sidan finns med där.

Har du som mäklare frågor till styrelsen kontaktas oss via styrelsen@valhunden.se eller via hemsidans mejlformuläret
( HÄR ).