Samhällsviktigt information för boende i VHS

Akut: Ambulans, Polis eller Räddningstjänsten:
1 1 2

Polis
114 14  (Ej Akut)

Giftinformationscentralen
1 1 2 ( Akut)
010-456 67 00  (Ej Akut)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (MSB)
MSB.se

Parkerings Service (P-Service) som sköter om samfällighetens parkeringar:
077-177 11 00

Haninge kommun:
08-606 70 00

Tele 2 (fd. Comhem):
90 222

Internetbolaget (Fiber)
08-522 736 61 (mån-fre 08.00-17.00)
Fiberinstallationerna är inget som administreras av styrelsen, utan varje enskild boende sköter detta själv.