Kategoriarkiv: Artiklar

Lite händelser i närtid!

Då sandsopningsmaskinen gått sönder och det inte finns några reservdelar i Europa så kommer samtliga fastigheter själva få ombesörja sandsopning i sitt närområde i år.
Sanden måste sedan forslas ner till sandfickan vid miljöstationen för att den sedan ska kunna hämtar och transporteras bort från området.
Planerad leverans av reservdelar till maskinen är till midsommar, därav denna trista åtgärd.

Då det i kommunen är brist på mark att bygga på, så har kommunstyrelsen lagt fram ett förslag på att bygga ett fem våningar högt hus med hyresrätter på berget mellan övre VF och nedre VF/SH.
Går allt som planeras beräknas byggstart redan hösten 2025.

Som alla vet så beslutades att samfälligheter inte längre ska vara momspliktiga, men då styrelsen var så nöjda med att det gått så bra med momsredovisningen så har vi valt att fortsätta med momsplikten på obestämd tid.

Ha en trevlig första april… 😋

Hjälp Valberedningen!

Hjälp!
Ställ upp för din samfällighet!
Samfälligheten bygger på att vi som bor här ställer upp, gör du det?

Samfälligheten är just nu i stort behov av personer som kan ställa upp i samfällighetens styrelse och det är bråttom.

– Är du en person som vill hjälpa till, “dra ditt strå till stacken”?
– Vill du ha större möjlighet att påverka vad som händer i ditt område?
– Du behöver ingen förkunskap om styrelsearbete, du lär dig av de befintliga styrelsemedlemmarna.
– Du är inte ensam, styrelsen samarbetar och tillsammans hanteras de ärenden som ligger på styrelsens bord.
– Har du lite tid över, ett möte en gång i månaden förutom under sommaren, 10 gånger per år + en planeringsdag.
 (Ersättning/Arvode får du för nerlagd tid.)
– Det kan vara bara att kunna lägga till att man haft ett styrelseuppdrag i sitt CV nästa gång man söker jobb.

Tveka inte att kontakta valberedningen idag, vi berättar gärna mer och svarar på dina frågor.
E-post: valberedning@valhunden.se

Tele2 flyttar ut tv-skåpen från garagen

Med början på måndag nästa vecka (v. 48) kommer Tele2 starta ut flytt av alla tv-skåp ifrån garagen.
Detta för att de lättare ska kunna få åtkomst till skåpen vid service eller felanmälan.
Kostnad för flytten står Tele2 för.
De hushåll som kommer att bli berörda där de har garageplats vid ett Tele2 skåp kommer att få en separat lapp i brevlådan, med uppmaning att dagtid inte parkera sitt fordon i garaget.
Det kommer under arbetets gång förekomma driftstörningar på Tele2s kanaler för er som använder den tjänsten, men det har lovats att vid varje arbetsdags slut ska kanalerna vara tillgängliga igen.

Arborister jobbar i området.

Den här veckan har arbete med att beskära träd påbörjat av arborister vid infarten till nedre Stora Hunden.

Infarten mot nedre Stora Hundens Gata.

Arbetet kommer att fortsätta i området med beskärning och nedtagning av träd där de växer för tätt, så att de starkaste träden kan bli ännu starkare och finare.

En ek vid Stora Hundens infart.

Underhåll kommer att krävas även under kommande år för att träden ska hålla sig fina och inte vara vägen med grenar för boende eller fordon.

Veckans största händelse!

Vi vill påminna om veckans kanske största händelse, Årsstämman.
På onsdag den 25/8 kl. 19.00 i Svartbäcksskolans matsal kommer den äntligen att genomföras.

Vänligen följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håll distans till varandra.

Kan du själv inte komma, lämna då en fullmakt till någon annan som kan för att du ska få din röst hörd.
Fullmakten finns på sista sidan i årsstämma handlingarna som delades ut till alla hushåll i våras via samtliga hushålls brevlådor, eller så kan skriva ut dem från samma handlingar som finns här på hemsidan.
Välkommen.

Så underbart att se

Styrelsen vill ge en stor eloge till alla boende som på eget initiativ fixar, sköter om och vårdar våran fina samfällighet genom att klippa gräs, sopa sand, rensa rabatter och kratta gräsmattor på våra gemensamhets ytor.
De senaste dagarna har det observerats boende på övre Valfisken som varit ute i både sol och regn för att sköta om våra gemensamhetsutrymmen och det värmer våra styrelsehjärtan att se.

Färdig grävt för tillfället

igår blev det äntligen klart med bytet av det trasiga och den läckande vattenavstängningen på nedre Valfiskens gata.

Det har bilats, skurits och hackats asfalt.
Det har grävts, hackats sand, sten och grus, och det har pumpats bort måååång liter grundvatten som pressats in i hålet.

Nu ska allt i alla fall vara återställt och det som återstår är asfalteringen.

Tack alla som varit inblandade i arbetet, och vi beklagar de drift stopp i vattentillförseln som drabbats en del boende .

Nu fortsätter arbetet med att lokalisera de vattenposter som påstås vara dolda, och konditionera de som kärvar.

I och med det så önskar styrelsen en fortsatt solig sommar.

Företag som ringer om avloppsspolning

Idag har flera boende i samfälligheten hört av sig till styrelsen om att de blivit kontaktade av ett företag som påstår sig ha bokat tid för att komma och högtrycksspola avloppen i husen.

Någon sådan beställning har samfällighetens styrelse INTE gjort, då avloppen i fastigheterna är de boendenas ansvar.

Högst troligen rör detta sig om ett företag som genom att ringa till enskilda boende och säga att de tänker komma för att spola avloppet i fastigheten vill jaga kunder.

Styrelsen vill dock påpeka att högtrycks-spola avloppsrören är högst olämpligt, då vi i och under fastigheterna har plaströr som vid högtrycksspolning kan tryckas isär och generera vatten läckage med omfattande följdskador.
Behöver spolning genomföras av avloppsrören bör det kontrolleras att anlitat företag är auktoriserat för denna typ av spolarbeten och att deras försäkring täcken eventuella skador som de kan orsaka.