FAQ

Frequently asked questions.

  • På den här sidan så följer vanligt ställda frågor till samfällighetens styrelse.
  • Är det några frågor som du inte fått svar på här, maila den till styrelsen@valhunden.se

FRÅGA:  Får jag ladda min elbil i garagens eluttag?

Svar:  NEJ, är svaret på den frågan, dagens elnät i garagen är inte  anpassade för elbilsladdning.


FRÅGA: Hur många p-tillstånd kan jag få per hushåll?

Svar: Max 2 stycken per hushåll.


FRÅGA: Vad får jag förvara i garaget?

Svar: Du får inte använda garaget som förråd, utan det får endast användas till att förvara fordon som inte är avställda. Skulle avställt fordon ändå ställas i garaget så måste du som boende teckna en egen garageförsäkring.


FRÅGA: Är jag som boende tvungen att delta på vår och höst-städdagarna?

Svar: Nej, men det uppskattas om du deltar.
Deltar du inte så kan du heller inte klaga på de saker som utförts under städdagarna.


FRÅGA:

Svar: