Ifyllnad efter fibergrävningen.

I skrivande stund så pågår arbetet med att ta bort sten, fylla igen och jämna till där fiberkablarna grävts ner I samfälligheten.
Arbetet påbörjades i slutet på förra veckan och kommer att pågå tills allt är genomgånget och iordningställt.
När samtliga grönytor är åtgärdade kommer även boulebanan på nedre Stora Hunden att iordningställas till en spelbar bana igen.