Nu är informationsinhämtningen i full gång.

Då många diskuterar elbildladdning och vissa verkar tro att styrelsen inte jobbar med frågan alls, kan vi meddela att vi jobbar mer med frågan än någonsin tidigare.
Vi har två i styrelsen som är utpekade att hela tiden hålla frågan under bevakning och söka förändringar i lagstiftning och andra regelverk.
Vi har även haft boende som hört av sig med information i frågan.

Vi tycker däremot det är väldigt tråkigt att höra och läsa om att vi som styrelse inte bryr oss om, eller gör något i frågan, för det är inte sant!

Det som hänt hittills under vår korta tid som styrelse sedan årsmötet, är att grotta ner oss i regelverk kring frågan.
Men vi har även så sent som igår haft ett första företag på besök som gått med oss i området för att dels lämna ett kostnadsförslag, men även för att lämna utlåtande om det skulle vara genomförbart eller inte.
Ett företag till ska komma och titta i området, därför kan vi ännu inte meddela några detaljer kring detta.
Dock kan vi meddela samma som som vi även tidigare meddelat.
För att detta eventuellt ska vara genomförbart, kommer det krävas både en förändring i nuvarande stadgar men även i Lantmäteriförrättningen,, men detta måste vi också reda ut grundligt.

Vi återkommer när vi har mer att informera om!

Tack för årets vårstädning.

Helgen med årets vårstädning är nu avslutad med blandad mängd på deltagande, men hade du inte möjlighet att vara med i helgen kan du ändå hjälpa till på utvalda ställen, med att kratta, rensa eller fylla på med eller kratta ut jord.
Vill du veta exakt vad som finns kvar att göra kan du kontakta din kvartersklubb.

Cetus

Styrelsen tillsammans med kvartersklubbarna vill tacka alla boende som gick ut i området och jobbade på för att få våran fina samfällighet ännu finare.
På några ställen i alla tre klubbarna hade det beställts jord som krattades ut för att jämna till gräsmattor, skydda trädrötter eller helt enkelt laga gräsmattor.
Där kommer det att sås gräsfrön om det inte redan är gjort.

Hundstjärnan
Förberedelse av mat i Cetus
Korvgrillning Hundstjärnan

Deltagarna fick som vanligt njuta i solen av grillad mat i olika former.
Städdagarna är även ett underbart tillfälle att träffa grannar, diskutera och komma med förändrings förslag till kvartersklubbarna och styrelsen.

Tack för den här vårstädningen.

Grovsandsopning

Under början på nästa vecka (vecka 16) kommer en grovsopning av sand på våra grönytor och vägar att genomföras.
Detta för att vi under vårstädningen (22/4 – 24/4) ska ska få det lättare att sopa ut all kvarvarande sand från vägarna.
Sopa ut det i fina strängar, inte högar för då blir det svårt att sugas upp.
Under vårstädningen bör även garagen samt parkeringarna sopas så gruset kan sopas upp vid finsopningen efter vårstädningen.

Vårstädning 2022

Nu kommer vårens andra höjdpunkt som alla väntat på, eller vi hoppas alla väntar på i alla fall, 😊 och det är vårens städhelg som det nu är bestämd datum för.
Fredagen den 22:a april till söndagen den 24:e april kommer det bli full fart på vägar, gångvägar, gräsmattor och rabatter.
Containrar kommer att hyras in som vanligt där du som boende kan slänga trädgårdsavfall och grenar upp till 100mm i diameter.
Kvartersklubbarna meddelar om de har några speciella fokusområden just i vår.

Välkomna ut i våren och gör vårt fina område ännu finare. Ju mer arbeten vi gör själva, ju mer sparar vi åt varandra för att slippa anlita extern hjälp.

Kort om första styrelsemötet

Under nästa vecka, vecka 14 kommer styrelsen att genomföra sitt första styrelsemöte efter årsstämman, och vi tackar åter alla boende för det förtroendet vi fått.
Från och med nu är det tänkt att alla tre kvartersklubbar ska bjudas in för att kort få rapportera vad som händer i respektive klubb och om det är något speciellt de önskar av styrelsen, sedan kommer det ordinarie styrelsemötet genomföras utan kvartersklubbarna.
Datum för vårstädningen ska beslutas och meddelas vidare till alla boende.
Styrelsen har redan nu pekat ut ledamöter som ska hålla frågan kring elbils laddning under närmare bevakning, men som meddelades på årsstämman så är det inte någon lätt fråga att hantera som samfällighetsförening.
Planering kring den stora lekplatsen på övre Valfisken kommer även att lyftas för uppstart.
Fler frågor kommer sannolikt att dyka upp vid mötets öppnande, och en kortfattad återkoppling från mötet kommer sedan att finnas på hemsidan.
Ha en fortsatt underbar dag.