Påkörningsskada på garageport

Styrelsen efterlyser ögonvittnen eller någon som vet vem som kan ha kört på en av samfällighetens garageportar på nedre Stora Hunden?
En port är påkörd och rejält skadad, betongpelaren är skadad och porten bredvid har också påverkats av påkörningen.
Skadan har troligen uppstått någon gång fredagen den 21/5, och kommer dessvärre kräva ett kostsamt utbyte av porten, eventuella åtgärder på betongpelaren samt eventuella justeringar/delar byten på grannporten.
Vet du något om händelsen vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@valhunden.se

Genomgång i området med arborist

Styrelsen kommer att ha en genomgång av samfälligheten tillsammans med en arborist (trädvårdsexpert), dels för att få status på trädbeståndet, men även få rekommendationer på vad vi kan göra för att få Sveriges bästa samfällighet ännu bättre.

Styrelsen kommer efter genomgången prioritera under genomgången upptäckta behov.
Redan beslutade åtgärder är att ansa träden längs vägarna på övre Stora Hunden, motsvarande vad som utfördes på Valfiskens gata förra sommaren.

Farthinder

Farthinder, gupp, vägbula, puckelpist eller helt enkelt bula, kärt barn har många namn, och som många av er redan märkt så har antalet farthinder ökat i området.
Det har länge funnits önskemål om fler farthinder i samfälligheten, och det är av den enkla anledningen att hastigheten på en del fordon varit oroväckande hög på vissa ställen.
Arbetet med dessa hinder är inte helt klar då det fortfarande kvarstår märkning av dem.
Anledningen till att det inte är klart beror på flera faktorer, men det mest avgörande har dock varit vädret och de svara temperaturerna som varit, men inom de närmaste veckorna, förutsatt att det fina vädret håller i sig kommer alla nya farthinder att målas.


Uppdatering:
Är det uppehåll och temperaturen håller i sig, är planen att alla nya farthinder kommer målas den 20/5 -21.

Observanta boenden

Styrelsen har fått till sig att de senaste dagarna har det rört sig en del suspekta individer i de övre tonåren i samfällighetens område.
Personerna som vid det här specifika tillfället var tre stycken manspersoner, rörde sig på övre Valfisken och uppehöll sig mycket kring sandlådan (för vintersandning) i backen mellan övre och nedre Valfisken, där de ska ha stått och rökt något med en kraftigt sötaktig doft.
Det observerades av både förbipasserande och boende i närheten.
Samma personer ska även ha rört sig runt gångvägen ner mot Svartbäcks skolan, och där observerats av flera barn som uppfattat det som att de försökte gömma något i skogen bredvid gångvägen.
En av personerna ska även haft en svart elcykel som han åkt runt med på vägarna in mellan husen.

Styrelsen vill med den här informationen värna om allas vår trygghet i området, och det känns samtidigt bra att vi har så många ögon som ser och meddelar vad som händer och sker, men vi tycker samtidigt att det är beklagligt om det börjar förekomma konstigheter som till och med områdets barn reagerar på.
Ta därför hand om varandra, och skulle det förekomma konstigheter som inte är av akut karaktär men kräver kontakt med polis ring 114 14.
Är ärendet av akut karaktär och kräver direkt kontakt med ex. polis, ambulans eller räddningstjänst ring 112.

Ta hand om varandra och behåll sammanhållningen vi har i Sveriges bästa samfällighetsförening.