Gott Slut, och ett riktigt Gott Nytt År

Mycket har hänt under 2021 och det som präglat året mest har väl ändå varit pandemin.
Men det har ändå hänt många positiva saker också, allrahelst i Sveriges bästa samfällighetsförening.
Det har lagats ”potthål”, träd i området har ansats eller tagits ner, och vattenavstängning har lagats med mera.
Dessvärre kan vi inte, som tidigare påtalats tillmötesgå alla boende med deras önskemål så som att bland annat installera elbilsladdare på parkeringarna eller i garagen, men vi i styrelsen hoppas på en ljusning i den frågan också snart.
Vi vill trotts detta önska alla boende ett riktigt gott slut på 2021, och ett ännu godare gott nytt 2022.

Ta nu hand om varann och håll avstånd så ses vi igen på det nya året.

Gott Nytt År!!!

God Jul önskas alla i samfälligheten

Då är det åter vinter igen och julen står straxt för dörren.
Styrelsen önskar därför alla boende en riktigt god jul med förhoppning om ett friskt och säkert slut på 2021.

Vid alla högtider så brukar tyvärr inbrotten öka, så vet du med dig att du ska resa bort eller du vet att någon granne är bortrest, kan vi alla försöka hjälpas åt att hålla lite extra koll i området, kanske skotta fram till ytterdörren eller ta in posten åt varann.
Vi vill ju alla ha det tryggt i närområdet så var rädda om varann.

God Jul

Inträffad olycka mellan övre och nedre Valfisken

Styrelsen har uppmärksammats på att det inträffat en olycka på den stora parkeringen på nedre Valfisken.
För ett par dagar sedan så uppmärksammade en boende ett ensamt barn (ca 10 år) på mage åka ner för backen mellan parkeringarna på övre och nedre Valfisken. Barnet åker på någon form av glatt madrass av mindre modell, och får så hög fart så han åker ut på parkeringen till nästa rad med parkerade bilar, där han slår huvudet i en bilen och tappar medvetandet.
Personen som observerar detta skyndar självfallet fram till barnet som straxt efter återfår medvetandet.

Vi vill med det här göra alla föräldrar uppmärksammade på att aktuell backe INTE är någon pulkbacke avsedd att åka i, då det är en slänt mellan två parkeringsplatser.
Vissa boende på nedre Valfisken undviker dessutom att parkera sina fordon för nära backen med risk för att fordonen ska få skador, bucklor eller repor från barn som kan råka åka in i fordonen och skada sig själva eller fordonen.
Det finns backar avsedda för denna form av aktiviteter i bland annat Brandbergen eller Tyresta där risk att skada annans egendom är minimal.

Använd inte diesel/bensinvärmare inne i garagen.

Det har framkommit att det använts bensin eller dieselvärmare inne i garagen.
Tänk på att garaget är ett slutet utrymme där avgaserna samlas i höga koncentrationer och kan bli en fara för allas hälsa som kommer in i garaget.
Dessutom bildas sot och andra partiklar som lägger sig på övriga fordon i garaget.
Det är därför inte tillåtet att i garagen använda bensin eller dieselvärmare.
Vill du värma bilen i garaget får det endast ske med elmotorvärmare som drivs via eluttagen i garagen.
Vill du använda bensin eller dieselvärmare ska fordonet parkeras på en uppmärkt parkeringsruta utomhus.

Valberedningen informerar

Följande inlägga är gjort av valberedningen och kopierat ifrån Facebook.

Hej granne!
Som representant för valberedningen söker jag nu dig som vill ställa upp för vår samfällighet.
Det vi söker till nästa period 2022-2023 (Start efter årsmötet 2022) är som det ser ut just nu en Ledamot och en Suppleant.
Är du intresserad av att hjälpa till med styrelsearbete så hör av dig till oss i valberedningen så berättar vi mer.
Besök gärna hemsidan https://valhunden.se/valberedningen/ eller skicka ett brev till oss på e-post valberedning@valhunden.se
Valberedningen består idag av mig Mats Ledin (SH621) och Johan Cedervall (VF731).
Vi i samfälligheten gör det här tillsammans, vi är alla vanliga människor som bor och lever här.
Alla som vill och bryr sig vill vi komma i kontakt med, man behöver inte ha en gedigen kunskap om styrelse arbete för att visa sitt intresse.
Tveka inte att höra av dig, det behövs alltid fler engagerade grannar för att hålla vår samfällighet levande.
Tack

Genomgång av garagen

Så vi berättade tidigare i höstas så skulle service av samtliga garageportar utföras. Det är nu klart.
Skulle du som boende ändå upptäcka att det är någon med portarna som inte verkar vara som det ska, måste detta meddelas till styrelsen omgående för åtgärd.

Det har även genomförts en uppföljning på den översyn som tidigare gjordes med anledning av saker som inte får förvaras i garagen.
Där måste vi säga att det ser överlag väldigt bra ut idag, merparten av alla boende tar sitt egna ansvar och har plockat bort det som inte får förvaras i garagen.
Dock är det några få garage där det fortfarande förvaras ej garagerelaterade föremål.
De garagenyttjare som detta berör har eller kommer att få ett personligt brev i brevlådan med åläggande att plocka bort de kvarvarande föremålen.

Vi vill dock påtala att det slarvas med att låsa garagen, där måste vi alla ta ansvar för att se till att de blir låsta.
Boende har uppmärksammat styrelsen på att de sett mindre ungdoms gäng som konsekvent går runt i området och känner på garageportarna om de är låsta eller inte, syftet med detta går dessvärre bara att spekulera i.