Boende info

Nedan följer lite dokument med information för de boende i Valhundens samfällighetsförening.


SKADEANMÄLAN

Anser du att du eller dina ägodelar har kommit till skada inom samfällighetens område på grund av omständigheter som hade kunnat förebyggas, eller där du anser att samfälligheten har ett ansvar? Då bör du utan dröjesmål skicka en skadeanmälan till samfällighetens styrelse.
Skadeanmälan skall minst innehålla:
  • Ditt namn
  • Din bostadsadress, telefonnummer och eller samt e-postadress
  • En detaljerad beskrivning av händelsen inklusive plats, datum och klockslag samt information om den uppkomna skadan
Samfällighetens styrelse skickar din anmälan vidare till det bolag samfälligheten är försäkrad i.