Stadgar och bestämmelser


Stadgar

Ny förrättning från och med 2024-05-22
Lantmäteriförrättning
Visas ej i sin helhet pga. att den innehåller personuppgifter.
Förrättningen finns att läsa i sin helhet på https://minsida.lantmateriet.se/

Parkeringsrutiner

Garagebestämmelser

Kvartersklubb riktlinjer (2018)

Förvaltning av gräsmattor (hösten 2022)

Välkommen till VHS Info v.1.33 (våren 2022)
Detta är en sammanställning av regler och rutiner för samfällighetens samtliga medlemmar.

Denna sida är kontinuerligt under arbete!
Styrelsen arbetar med att gå igenom de pärmar och lagringsmedia som finns för att sammanställa de nyaste informationen.