Kallelse till extrastämma 2018

Nu ska du som boende ha fått en kallelse i din brevlåda till den extrastämma som beslutades om på årsmötet.

Du som boende i samfälligheten är välkommen onsdagen den 2 Maj klockan 18.30 till Svartbäcksskolans matsal där stämman kommer avverkas.

I kallelsen du fått i brevlådan finner du en dagordning, ett deltagarkort, en fullmakt för boende som ej kan närvara samt förslag på ändring av stadgarna.

Dessutom kommer Stadsnätsbolaget på besök och informerar och svarar på frågor om fiberinkopplingen.

Välkommna!

Att grilla med gasol.

10.04.2018 00:04

När du grillar med gasol

 • Kontrollera att gasolgrillen är CE-märkt. Det är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.
 • Det ska finnas en regulator eller reducerventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen.
 • Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
 • När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta. Använd läckspray eller läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
 • Större gasolbehållare är vänstergängade. Skruvar man åt fel håll kan man skada gängorna med läckage som följd.
 • Grillen ska inte stå nära brännbart material, exempelvis parasoll, vedhögar och intilliggande byggnader.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Det kan hindra fett och matrester att rinna ner i dropplådan och ökar risken för brand.
 • Ha en handske nära. Om det börjar brinna är det viktigt att du kan stänga av gastillförseln.
 • Se till att brandsläckare finns i närheten. Försök aldrig släcka en eld i en gasolgrill med vatten.
 • Fettavlagringar kan ta eld, så rengör grillen regelbundet efter användning.

Källa: http://www.dinsakerhet.se

Arbeta säkrare i trädgården.

10.04.2018 00:27

Fakta

 • Varje år skadas omkring 4 600 människor så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmottagning när efter att ha arbetat i trädgården.
 • Motorgräsklipparen är det trädgårdsredskap som leder till flest skador.
 • Stegar är det redskap som leder till näst flest skador i trädgården.

Checklista

 • Följ alltid bruksanvisningen som kommer med verktyg och material
 • Använd godkänd skyddsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd om du jobbar med maskiner
 • Dra ur sladden eller ta bort tändstiftet när du rensar motorgräsklipparen
 • Ställ upp stegen med 75 graders lutning så minskar du risken att stegen glider rakt ut nertill
 • Förankra stegen i sidled
 • Byt glidskydd på stegen om det är slitna
 • Använd fallskyddssele när du är på taket

Snöröjning i egen regi

22.01.2015 12:30

Årsmötet 2014 uppdrog till styrelsen att inkomma med en kalkyl avseende kostnaderna för samfällighetsföreningen att driva vinterentreprenaden i egen regi.
Nedan följer styrelsens kalkyl i form av en pdf.
Notera att kalkylen inte tagit hänsyn till kostnaderna för det extra arbete och de extra försäkringar som samfälligheten måste teckna som ett skydd för samfälligheten avseende ett utökat arbetsgivaransvar.
Snöröjning i egen regi.pdf (92,6 kB)

 

Vårstädning

11.04.2018 22:08

Den 5/5 och den 6/5 är det hög tid för vårstädning i respektive kvartersklubb.

Alla boende är välkomna ut och dra sitt strå till stacken och göra vår fina närmiljö ännu finare genom att hjälpa till med diverse sysslor i och på samfällighetens gemensamhets ytor.

Alla bidrar med så mycket de kan och orkar!

Respektive kvartersklubb informerar om vilka sysslor som finns att utföra på städdagen.

Samling vid garagen kl. 09.30 för fördelning av arbetsuppgifter.

Vid lunchtid bjuds på någon form av lättare förtäring och fika.

 

Med förhoppning om strålande sol och värme önskas samtliga boende, välkomna!

Läs mer: http://www.valhunden.se/nyheter/

Glöm inte P-skivan

En påminnelse om att inte glömma P-skivan om du eller ditt besök parkerar på utomhus parkeringarna.
Men p-skiva kan du eller besök parkera gratis i tre (3) timmar.
Är du boende i samfälligheten parkerar du gratis med parkeringstillståndet som är tillhandahållet av samfällighetens styrelse.