Lekplats avstängd till arbete är slutfört

I detta nu så genomförs underhålls och renoverings arbete av lekplatsen på gaveln Valfiskens gata 785.
Under den tid som detta arbete pågår kommer lekplatsen att vara avstängd, då den klassas som en byggarbetsplats.
Det är för både din, men framför allt dina barns säkerhet så att ingen skadar sig.
Var därför vänlig att se till att det inte är några barn innanför avspärrningsbanden även när det inte är personal eller maskiner igång på lekplatsen.

Tack på förhand,
/Styrelsen

Måning av p-platser och fartgupp.

Målningsarbeten kommer att utföras på samfällighetens samtliga p-platser och fartgupp.
Det är därför av största vikt att alla fordon eller annat som hindrar framkomligheten till dessa är fria under nedan angivna datum och tider.

Parkering av fordon som ej får plats i garagen (där de ska parkeras i första hand) kan om inte annan lösning finns ställas vid vändplaner eller längs med vägarna inom samfälligheten, förutsatt att de inte hindrar övrig framkomlighet för boende eller utrycknings fordon.

Arbetet för respektive väg kommer att ske:

Valfiskens Gata Torsdagen 14 maj kl. 7.00 – 17.00
Stora Hundens Gata Fredagen den 15 maj kl. 7.00 – 17.00

Observera att vid regn kommer arbetet att skjutas fram, och nytt datum för arbetet kommer meddelas senare av styrelsen.