Grävjobbs irritation.

På förekommen anledning så vill vi från styrelsen kommentera det onödigt hätska Facebookinlägg som lades upp i tisdags.
Som tidigare påtalats så är inte Facebook någon informationskanal som samfällighetens styrelse använder sig av, utan det är hemsidan, mail eller nyhetsbrev.

Vid informationsträffen som genomfördes för samfällighetens boende innan fiber arbetet röstades igenom och påbörjades, informerades det om att Stadsnätsbolaget kunde lägga ut fiber på två sätt i samfälligheten.

Alternativ 1: Styrelsen tecknar avtal med samfälligheten där den tillsatta fibergruppen får vara med och påverka när och vart fibern får anläggas i samfällighetens gemensamma ytor.

Alternativ 2: Stadsnätsbolaget ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen om att få anlägga fiber utan samfällighetens inblandning, och skulle då i stort sätt kunna gräva vart och hur de vill.

Det sistnämnda alternativet tyckte inte styrelsen var bra för samfälligheten, då ingen från samfälligheten skulle ha någon kontroll på vart eller hur det skulle grävas. 
Oavsett vad samfälligheten beslutat sig för hade fiber anlagts i området.
De boende har själva varit med och röstat fram att samfälligheten ska teckna ett markavtal med Stadsnätsbolaget under årsstämman 2018.

Att marken inte är iordningställd efter grävarbetena tycker även styrelsen och fibergruppen är olyckligt, och fibergruppen jobbar hela tiden med att förmå Stadsnätsbolaget att slutföra markarbetet.
Men då det ännu inte verkat lösa sig med Stadsnätsbolaget och deras underentreprenör så kommer vi inte vidare med ärendet.
Skulle Samfälligheten själva gå in och bekosta återställandet så är sannolikheten stor att vi aldrig kommer få igen denna utgift, och det tror jag ingen av de boende är intresserad av.

Att sedan enskilda boende inte inte läst det finstilta kring återställandet av privat mark är beklagligt, men det inget som samfälligheten eller styrelsen kan belastas för.

Ja, det tar tid, men vi vill alla att det ska återställas snarast möjligt. 
Men att hacka på enskilda personer eller styrelsen skyndar inte på processen, utan styrelsen jagar samtliga i fibergruppen som i sin tur jobbar uppåt i organisationen inom Stadsnätsbolaget för att få ett färdigställande av den uppgrävda marken på samfällighetens gemensamma ytor.

Fiber, vem ansvarar för vad?

Vi vill informera om den till idag kända informationen som styrelsen har kring återställandet av fibergrävningarna samt lite annat.
Då det förekommer en del irritation bland de boende pågrund av det obefintliga återställande av vägar och gångvägar efter fibergrävningarna så kommer vi här berätta vad som gäller.

Till att börja med måste det poängteras att samfällighetens styrelsen endast beviljat Stadsnätsbolaget att utföra grävarbeten på samfällighetens mark. 
När detta avtal undertecknats så är det en utsedd fibergruppen som tog över det följande arbetet på samfällighetens mark. Projektledare för fibergruppen är en boende i området. 
Det är den gruppen som i sin tur för dialogen med Stadsnätsbolaget och ska se till att grävningarsarbetena blir slutförda på rätt sätt.

Om du som boende tecknat dig för fiberanslutning och det utförts grävarbeten på din tomt så står det i avtalet (om du inte gjort annan överenskommelse med stadsnätsbolaget) att de endast grovåterställer din tomtmark.
Det innebär att du själv kommer att få jämna till marken och så gräsfrön eller motsvarande där det utförts grävarbeten, du kommer alltså inte så någon ersättning för detta.
I samband med din påskrift på avtalet med Stadsnätsbolaget så gav du även ditt medgivande att de fick utföra grävarbeten på din mark för att de skulle kunna gå in med en fiberanslutning till dig och/eller dina grannar.

Fibergruppen informerar!

Idag informerade fibergruppen att efter samtal med Stadsnätsbolaget, så beror avsaknaden på återställningsarbetena på att Stadsnätsbolaget och deras huvudentreprenör Transtema AB är oense om kostnader för återställningarna.
Förhandlingarna mellan dem kommer att fortsätta torsdag och fredag den här veckan, och vi alla hoppas på en snabb lösning.

Så fort mer information finns att delge så presenters det här på hemsidan.

Ha en fortsatt underbar vecka!