Torsdag den 18/4 -24

Till kommande torsdag har samtliga fastighetsägare fått en inbjudan till att delta på Lantmäteriets genomgång av textförändringen i våran Lantmäteriförrättning.
Plats: Haninge kommunhus
Tid: kl. 18.00

Träffen kommer endast att avhandla textförändringen, för att besluta om en installation av laddinfrastruktur kommer en kallelse till en extrastämma senare under våren eller försommaren att skickas ut.
Vi inväntar fortfarande svar från Naturvårdsverket om beviljat bidrag till en installation.