Tippning av trädgårdsavfall

Det har kommit till styrelsens kännedom att boende tippar trädgårdssavfall i utkanterna på samfällighetens marker samt på kommunens omgivande mark. Dessutom hamnar inte bara trädgårdsavfall i naturen utan även kartong, virke och annat. Bland annat finns en äldre dumpningsplats vid gräsytan mellan husgavlarna VF 768 och 769.
Styrelsen vill med detta meddelande poängtera att all tippning av trädgårdsavfall inom samfällighetens ytor är förbjudet. Att tippa trädgårdsavfall på kommunens mark är ett miljöbrott.
Det finns inga ”naturkomposter” eller motsvarande platser för tippning av trädgårdsavfall inom samfällighetens område. Trädgårdsavfall kan antingen komposteras i egen kompost, alternativt transporteras till kommunens anläggning i Jordbro.
Om du har frågor, vänligen kontakta kommunen eller samfällighetens styrelse på epost styrelse@valhunden.se
Med hopp om en solig sommar
Styrelsen