Styrelsen

Styrelsen – styrelsen@valhunden.seJimmie Zander
– Ordförande, ledamot, hemsidan, utemiljö, sophantering m.m.
Bor på Valfiskens gataHendry Asp  – Kassör, Vice ordförande, ledamot m.m.
Bor på Stora Hundens GataAlexander Colliander Stahl
– Sekreterare, Ledamot
Bor på Stora Hundens GataTommy Elvesjö 
– Ledamot, Parkering, utemiljö, sophantering m.m.
Bor på Stora Hundens Gata


Alejandra Castaneda – Ledamot
Bor på Valfiskens  Gata

Suppleanter

Joachim Rasmussen – Suppleant (bor på Stora Hunden)
Marko Vasic – Suppleant (bor på Stora Hunden)

Valberedning – valberedning@valhunden.se

Mats Ledin (sammankallande)
Johan Cedervall

Du hittar ännu mer information på varberedningens egen sidan.
http://valhunden.se/valberedningen/

Revisor

Mats Tapper – Revisor
Erika Eriksson – Revisorssuppleant


KVARTERSKLUBBARNA

Cetus Består av:

Valhunden Består av:

Hundstjärnan Består av: