Medlems inloggningen till hemsidan ännu inte klar.

Styrelsen försöker göra en medlemsinloggning till samfällighetens hemsida, men dem är ännu inte klar med hur den ska användas eller om inloggnings scriptet är det som vi verkligen vill använda.
därför kommer inga inloggningsuppgifter att delges till de boende ännu, utan det kommer meddelas först när rutinerna för detta är klara.
När allt är fördigt meddelas det här på hemsidan.