Vårstädning 2019

Då är en av årets höjdpunkter snart här!
Främst den 4/5 men även den 5/5 går vårstädningen av stapeln.
Det kommer som vanligt att hyras containrar som ställs på de sedvanliga platserna.
I containrarna får det endast kastas trädgårdsavfall i form av buskar, grenar, ris, löv eller andra växter. Följs inte detta så fördubblas tippavgiften för hela containern.

Kvartersklubbarna kommer var för sig att instruera vad som är prioriterat att utföra i sitt respektive område.
Runt lunchtid så bjuder kvartersklubbarna på lättare förtäring.

Boka nu in datumen och ta med hela familjen eller varför inte vänner för att vara med och fräscha upp vårat område i samfälligheten. Deltar man inte så kan man heller inte klaga på vad som gjorts eller inte gjorts på städdagen.

Nu är det Vår!

Våren har nu kommit med en hiskelig fart och alla göromål med det som hör våren till.
Vårblommorna börja spira och knopparna brister på träden, kan det bli bättre?

Till detta hör då även den vårliga gatusopningen som just i skrivande stund är i full gång, och där skulle vi vilja vädja till er alla att gärna ställa in bilarna i garagen dagtid för att sopmaskiner ska komma fram. Se även till att inte ha föremål på vägarna utanför era hus som kan försvåra sopningsarbetet.

Datum för samfällighetens städdag kommer att beslutas på kommande styrelsemöte den 8/4, och styrelsen kommer även då att få in uppgifter från kvartersklubbarna om vad de önskar prioritera på vårstädningen.