Tack alla som ställt upp

Vi vill rikta ett stort tack till alla boende som trotts det elaka viruset Covid-19 varit ute och vårstädat och snyggat till i vårat område.
Det är underbart att se hur ni krattat, grävt, klippt och fixat på gräsmattor, rabatter, buskar och träd för att snygga till och vårda Sveriges finaste samfällighets förening och dess grönområden.
Vi får hoppas att det till hösten istället går att ordna samkväm med fika och kanske någon matbit då det inte gick under vårens städning.

Har du förslag på förändringar i området som skulle förbättra, snygga till eller på annat höja värdet på våra gemensamhetsytor kan du maila till din kvartersklubb så de kan ta med det i äskandet för nästkommande budgetår.

Inte nog med att ni bidragit till att snygga till, utan erat arbete har även hjälpt till att spara pengar till oss alla, då vi just för det ni gjort slipper köpa in externa tjänster.

Tack alla som deltagit!!!

Vårstädning 25-26:e april utan samkväm

Styrelsen har trotts tidigare utskick om inställd vårstädning pga. Covid-19 viruset, nu efter påtryckningar från ett flertal boende, bestämt att det ska genomföras en vårstädning ändå.
Dock kommer det inte finnas mat eller fika tillgängligt som kvartersklubbarna tillhandahåller.
Material att använda under städdagarna, så som krattor och skottkärror m.m. tillhandahålls av respektive kvartersklubb.

Vårstädningen kommer att genomföras under kommande helg 25-26:e april 2020

Det är containrar beställda från och med den 23/4 för uppställning på de sedvanliga ställena där man som boende kan slänga trädgrenar, kvistar, löv, och gräs med mera, alltså material som kan förmultna.
Du får INTE slänga elektronik, färgburkar, metall, bildäck eller liknande.
Det räcker med att det är en liten färgburk, eller elektronikpryl i containern för att det ska bli mer än dubbel kostnad vid tippning av containern.
Containrarna hämtas igen den 27/4.

Det är även ett antal stora jordsäckar (märkta Jehander) beställda, som kommer att placeras ut på olika platser, som ska användas till att förbättra samfällighetens gemensamhetsytor/rabatter och buskage.

Alla boende uppmanas även att köra ut era fordon från garagen och sopa ur dessa så att sopmaskinen sedan kan åka runt och sopa upp löv och grus som följt med in i garagen under vintern.
Styrelsen har haft dialog med P-service för att se till att fordon ska kunna ställas längs tex. trottoarkanter under dagtid i helgen, men detta gäller endast om samtliga P-platser är upptagna samt att fordonen INTE parkeras trafikfarligt, blockerar in/utfarter eller brandgator. Räddningstjänsten, ambulansen och transporter till och från fastigheterna måste fortfarande fungera.

Trotts nu planerad vårstädning så får du ändå gärna fortsätta att vårda samfällighetens gemensamma ytor, genom att kratta, sopa eller på annat sätt förbättra för alla oss boende i Sveriges bästa samfällighetsförening.

Har du förbättringsförslag inom just din kvartersklubb du bor i kan du kontakta respektive kvartersklubb via följande mailadresser:

hundstjarnan@valhunden.se

valhunden@valhunden.se

cetus@valhunden.se

Lekpark får nytt utseende

Arbetet med att fräscha upp och snygga till en av lekplatserna på övre Valfisken har nu påbörjats. Nu är träden som visserligen är vackra på våren, men som i övrigt förstört en del av lekplatsen ner tagna av detta tappra gäng! 😊