Kategoriarkiv: Styrelsen informerar

Styrelsen har inget med fibern att göra!!!

Det har precis kommit till styrelsens kännedom att Open Infra som den här veckan går runt i området och vill sälja fiber till de som inte redan har fiber, där de hävdar att styrelsen sagt att de som ännu inte har fiber ska skaffa det.
Det vill vi i styrelsen vara tydliga med att det stämmer inte!!!
Styrelsen varken kan eller tänker stå bakom något sådant uttalande, utan det är upp till varje enskilt hushåll att själva bestämma om de vill ha fiber eller inte…

Open Infra har tidigare i veckan ställt frågan om vi kunde vara behjälpliga med att styrka att det är Open infra som står för fiber-installationen samt äger fibernätet vilket de gör.
Men styrelsen varken säger eller kommer säga att de som inte har fiber ska ha det, utan det är något mellan Open Infra och de enskilda hushållen.

Höststädning 2023

Helgen 21-22:a oktober finns det bara en sak att fokusera på, då höstens höjdpunkt är här, där just du har möjlighet att göra skillnad i våran underbara samfällighet under 2023 års höststädnings helg.
Kvartersklubbarna kommer att komma med lokala åtgärdsbehov innan eller under höststädningen och containrar är redan beställda till de vanliga platserna.

I containrarna får endast trädgårdsavfall kastas, dit grenar på max 10 cm räknas.
Kastas andra material än trädgårdsavfall dubbleras tippkostnaden.

En nygammal åtgärd som måste fixas är att snökäppar ska placeras ut längs med sammfällighetsgemensamma gräskantar vid gångvägar, murar och staket.
Vill du som boende minimera risken för skador på egna murar eller staket vid snöröjning, måste du själv införskaffa snökäppar och placera ut dem.

Har du som boende höga, breda eller yviga buskar som hänger ut, eller riskerar att vika sig ut över vägar eller gångväg om det kommer snö är du skyldig att att ta ner dessa för att snöröjningen ska kunna genomföras utan risk för skador på maskiner eller egendom.
Detsamma gäller för staket som lutar eller är placerade för nära vägarna, dessa måste också åtgärdas.

Har ni några funderingar kring städdagen eller undrar om du behöver vidta några åtgärder kring din tomt kan du kontakta antingen din kvartersklubb eller styrelsen.

Vi ses på höststädningen.
/Styrelsen tillsammans med kvartersklubbarna.

Skadegörelse

Ditt eller mitt?
Är det rätt att skada eller ha sönder annans egendom?
Svaret är självfallet nej!

Efter att tagit en kort rundtur i området, upptäcktes det att någon illvillig gärnings person haft sönder både delar av en sandlåda, tagit bort en staket sektion samt tagit bort två stycken brädor från en annan sektion på staketet.
Inte nog med att lekande barn kan skada sig på det hafts sönder, utan det kostar pengar som kunnat användas till viktigare saker.
Har du hört eller sett något om detta, vänligen kontakta styrelsen.

Samfällighets avgifts

Efter ett tidigare problem hos Fortnox, där de till vissa boenden skickat ut fakturan med samfällighets avgiften via e-post, så vill vi göra alla boende uppmärksammade på att, har du inte fått fakturan i pappersformat i din brevlåda eller via e-post, vänligen hör av dig till kassören på kassor@valhunden.se eller till styrelsen.
Fakturan skall vara inbetald senast 30/9 -23.

Kommunen kommer hjälpa till vid miljöstationen

Idag har styrelsen fått bekräftat från kommunen att de kommer att vara behjälpliga med att ta bort så mycket det går av den otillåtna komposttippningen vid miljöstationen (Valhundens infart) och transportera bort den.
Det innebär dock inte att det är fritt fram att fortsätta lämna trädgårdsavfall invid miljöstationen eller någon annanstans inom samfälligheten.
Vi vet att det är många utomstående som tippar där, men det har även observerats boende i samfälligheten som går dit och lämnar sitt avfall, vänligen sluta med det och föregå med gott exempel.

Har du trädgårdsavfall som inte får plats på din fastighetens tomt ska det köras till renhållningsverkets anläggning i Jordbro.

Många vill skaffa solceller

Styrelsen har fått flera förfrågningar om vi måste godkänna installation av solceller på enskilda fastighetstak.

Det korta svaret på denna fråga är: Nej!

Då installationen avser enskilda privatägda fastigheter så bestämmer alla fastighetsägare själva vad som ska monteras eller installeras på fastigheten.
Det kan dock vara klädsamt för grannsämjans skull om man frågar om synpunkter från de närmaste grannarna.
Det kan däremot krävas bygglov eller att man gör en bygganmälan till Kommunen, men det är också något som de enskilda fastighetsägarna får kontrollera och ombesörja.

Vattnet kommer att stängs av 12/7 på övre Stora Hunden.

På onsdag den 12/7 från kl. 09:30 till senast 16:30 kommer vattnet att behöva stängas av till hela övre Stora Hundens gata, då en huvudavstängning måste bytas.
Arbetet beräknas gå betydligt mycket snabbare, men vi vill ändå gardera oss i fall det skulle uppstå problem.
Arbetet är ett måste då befintlig vattenhuvudavstängning är trasig.
Berörda fastigheter kommer även att få ett anslag i sin brevlåda.

Se till att tappa upp vatten innan avstängningen så att det räcker för dagen!