Regler kring garage och parkeringsplatser

För samfällighetens garage och parkeringsplatser finns gällande regler att läsa om på den här sidan.
Det går att få besökstillstånd genom att mejla till styrelsen, det kan dock ta några dagar innan det kan lämnas över till den boende.

Regler gällande 24-timmars besöksbiljetter:
Varje hushåll kan själva tilldela besökande fordon ett 24-timmars besökstillstånd.
Besökstillståndet fylls i av det hushåll som får besök, och biljetten placeras väl synligt i framrutan på fordonet.

Parkeringsregler:
Håller i detta nu på att ses över för att renskrivas och förtydligas, då det senaste tiden uppstått lite oklarheter kring dem.

Som tidigare gäller P-skiva, besökstillståndet samt årsmärket.

Garageregler:
Samfälligheten förvaltar garagen som nyttjas av hushållen, och med det följer vissa skyldigheten för hushållen.
Dessa regler kan läsas eller laddas ner via länken nedan.

Tidigare relaterad inlägg:
Vill du läsa tidigare inlägg relaterade till parkeringsplatser eller garage går de att finna via denna länk.
De går givetvis även att finna dem på hemsidans första sida, men då det hela tiden fylls på med inlägg kan de vara svårt att finna något specifikt inlägg. Har du frågor kring garage eller parkeringar mejla till styrelsen via