Lantmäteriförrättningen har nu vunnit laga kraft.

Idag meddelade Lantmäteriet att den textförändring de tidigare presenterat, gällande samfällighetens förrättning nu vunnit laga, det innebär ytterligare ett steg närmare en extrastämma.

En nedbantad kopia på förrättningen finns att läsa på https://valhunden.se/stadgar-och-bestammelser/
Vill du läsa den i sin helhet finns den på Lantmäteriets hemsida.