Valberedningen

Är du intresserad av styrelsearbete eller vet personer som är det så vill vi gärna komma i kontakt med dig. Har du synpunkter på nuvarande styrelse så är det också av intresse då det är viktig information till vårt valberedningsarbete.

Vi nås i första hand på e-post adressen:
valberedning@valhunden.se

Valberedare


Mats Ledin
SH 621
0766-716020

Johan Cedervall
VF 731
070-4330845

Valberedningens arbete

Valberedningens uppgift är att inför varje årsmöte ta fram ett förslag på styrelse som sedan årsmötet röstar om.

Valhundens styrelse består av fem ledamöter och två suppleanter utöver det har vi en revisor, revisor suppleant samt två valberedare. Ledamöterna har delats upp så perioderna överlappar varandra och att det alltid ska finnas ledamöter som är insatta i föregående års styrelsearbete.

Styrelse
2st Ledamot (Väljs på 2 år, udda år)
3st Ledamot (Väljs på 2 år, jämna år)
2st Suppleant (Väljs på 1 år, varje år)

Revisorer
Anlitas via revisionsbyrå, vilket beslutas varje årsmöte.

Valberedning
2st eller fler Valberedare  (Väljs på 1 år, varje år)

Vill du veta mer om nuvarande styrelses sammansättning se under fliken Styrelsen, Styrelsens sammansättning. [LÄNK]
I senaste årsmötesprotokollet finner du vilka som valdes av årsmötet samt om det var nyval eller omval. Du ser även vilken period respektive post valts på. Årsmötesprotokollen finner du under fliken Styrelsen, Årsmötesprotokoll och kallelser [LÄNK].