Styrelsen har inget med fibern att göra!!!

Det har precis kommit till styrelsens kännedom att Open Infra som den här veckan går runt i området och vill sälja fiber till de som inte redan har fiber, där de hävdar att styrelsen sagt att de som ännu inte har fiber ska skaffa det.
Det vill vi i styrelsen vara tydliga med att det stämmer inte!!!
Styrelsen varken kan eller tänker stå bakom något sådant uttalande, utan det är upp till varje enskilt hushåll att själva bestämma om de vill ha fiber eller inte…

Open Infra har tidigare i veckan ställt frågan om vi kunde vara behjälpliga med att styrka att det är Open infra som står för fiber-installationen samt äger fibernätet vilket de gör.
Men styrelsen varken säger eller kommer säga att de som inte har fiber ska ha det, utan det är något mellan Open Infra och de enskilda hushållen.

Förändringen av förrättningen

Det är flera boende som hört av sig till styrelsen och undrar hur det går med förändringen av texten i lantmäteriförrättningen, och denna undran med all rätt.

Textändringen är inskickad sedan ca. två månader tillbaka, sedan dess har har vi istället haft en tät mejlväxling med de kommunala Lantmäteriet, där de anser att laddinfrastruktur inte är någon prioriterad fråga, trotts att det uttryckligen står på Lantmäteriets hemsida att det anses som prioriterat. Förklaringen ska vara att de kommunala lantmätarna tillhör en egen myndighet och själva kan besluta vad som ska prioriteras.

Vi har av det kommunala lantmäteriet fått en preliminär tid då vi ska bli tilldelade en handläggare, och det är tidigast i slutet på februari 2024.
Vi har samtidigt av det kommunala och nationella lantmäteriet fått olika information, då det sagts finnas möjlighet att kunna begära en flytt av vårat ärende till nationella lantmäteriet, men då med risk för en extra avgift.
Men för att inte riskera en extra kostnad har styrelsen beslutat att invänta tilldelningen av handläggare hos den kommunala lantmätaren.