VHS Årsstämma 2019

Då går snart Valhundens samfällighetsförenings årsstämma av stapeln.
Stämman är den 6:e mars kl. 19.00 i Svartbäcksskolan matsal.
Glöm inte att ta med ifyllt deltagarkort och eventuellt fullmaktskort för något hushåll som inte själva kan närvara.
Det går bara att representera ett hushåll (via fullmakt) per närvarande hushåll.

Vänligen kom i tid så vi kan börja mötet kl. 19.00.
Att ta med sig till mötet: 1 deltagarkort, 1 eventuellt fullmaktskort för annat hushåll, konkreta frågor men framför allt ett glatt humör.
Välkomna!

Nytt om snöhögarna

Under några dagar nu så har de som plogar vårt område försökt att få tag i lastbilar för att kunna köra bort stora delar av de snöhögar som nu finns runt om i samfälligheten, vilket visat sig vara riktigt svårt, då mer eller mindre alla lastbilar med flak hyrts in av Stockholms stad för att köra bort snö i Stockholms innerstad.
Förhoppningen är att snöröjarna ska kunna få tag på lastbilar framåt söndag kommande helg, men det är inget garanterat ännu.

Om/när lastbilarna kommer så ska så mycket snö som möjligt köras bort från samfälligheten, och snöhögen som styrelsen fått många mail om, med placering på övre Valhunden och stigen mot den asfalterade gångvägen ner till Svartbäcksskolan, ska i så fall försöka prioriteras för bortforsling först.

Det har tidigare förts dialog med kommunen om att få denna stig asfalterad utan framgång.
Styrelsen ska däremot försöka återuppta dialogen med kommunen angående denna stig för att ev. få den belags med asfalt så att den framledes även kan plogas av kommunen vilket inte går idag.
Däremot så kommer kostnaderna för snöröjning att öka om kommande vintrar blir lika snörika som denna, då avstjälpnings platserna blir färre och snön istället måste fraktas bort med lastbil.

Tidigare inlägg om snön:
https://valhunden.se/upplaggningsplatser-for-sno/

Uppläggningsplatser för snö.

Pågrund av de enorma mängderna med snö som fallit den senaste tiden så fylls de ordinarie uppläggningsplatsera för snö fort upp och har blivit fulla.
Det innebär att de som snöröjer i samråd med styrelsen blivit tvungna att hitta nya platser att lägga snön på.
Vissa av dessa platser är ställen som kanske inte hade valts i första hand om det kommer mindre mängder med snö, men nu har vi varit tvungna att bland annat tippa snö på stigen som ligger längst upp på parkeringen på övre Valfisken.
Denna stig är inte någon ordinarie gångväg och har därför inget vinterunderhåll, därav har den nu tagits i anspråk som uppläggningsplats för snö tills vidare.
Hade inte snön kunnat läggas på stigen så hade vi varit tvungna att ta ett antal p-platser i anspråk istället för att få bort snön.

För att komma ner mot Svartbäcksskolan från övre Valfiskens gata så måste man tills snön har smält bort ta den ordinarie gångvägen som går mellan övre VF och övre SH.
Alternativt får man gå till Brandbergsleden för att sedan vika av höger på Tyrestavägen för att komma till Svartbäcksskolan.
Vi får helt enkelt hålla tummarna för ett längre mildväder så att snön smälter undan.

Info från senaste fibermötet.

Möte med Stadsnätsbolaget 2019-02-04

Status: All grävning är stoppad på grund av det rådande väderförhållandet.  Grävningsarbetetberäknas återupptas igen i april, beroende på väderförhållandena.

Alla fiberboxar installerade, förutom hos de som beställt i efterhand. Allt krypgrundsarbete är klart.

Drygt 30 st hushåll kommer att ha fullt fungerande fiberanslutning runt 15 februari. Resterande hushåll i Övre Valfisken får uppkoppling slutet av februari.

Ni som har fått fibern svetsad, vänligen anslut fiberboxen till eluttaget, annars kan inte Stadsnätsbolaget driftsätta. När detta är klart kommer ett SMS och mail om att uppkopplingen är gjord.

Per automatik kopplas internetuppkopplingen upp i samband med driftsättningen, ingen åtgärd behövs från den boende. När det gäller TV-tjänster får den boende själv kontakta valfri leverantör för att teckna abonnemang.

Nästa möte 29 april 2019Info