Januari fiber


Här följer lite uppdaterad info ang dagsläget på fiberinstallationen för Januari 2019.

Grävningen på övre Valfisken och förläggning av fiberslang samt montage av FOS-skåp är klart.

Blåsning av fiber pågår in till fastigheterna och fiberboxen med kundbokning.

Driftsättning och anslutning till internet övre Valfisken beräknas ske prel. inom ett par veckor.

Grävning från övre Valfisken till nedre Valfisken efter gatan och förläggning av fiberslang är klart.

Grävning på övre STH och förläggning av fiberslang in till fastigheterna pågår.

Arbeten med grävning och förläggning av fiberslang vidare på nedre VF/STH mellan småhusen och bort till STH gata kvarstår.

Fiberboxar är installerade.

Skyltar vid lekplatserna

Nu har skyltar med adress och kontaktuppgifter monterats vid samtliga lekplatser inom samfälligheten. Dessa skyltar ska underlätta ifall olyckan mot förmodan skulle vara framme och man snabbt måste kunna ange en adress där man är, eller att en lekplatsbesökare skulle upptäcka något på lekplatsen som styrelsen måste få kännedom om.

Glöm inte den 15/1 -19

Har du ett förslag på förändring eller upprustning inom samfällighetens gemensamma område/ytor skickar du in ditt förslag som en motion på mailadress styrelsen@valhunden.se

Senast den 15:e januari 2019 ska motioner till årsmötet vara styrelsen tillhanda. Årsmötet är den 6:e mars klockan 19.00 i Svartbäcksskolans matsal.