Skadegörelse

Ditt eller mitt?
Är det rätt att skada eller ha sönder annans egendom?
Svaret är självfallet nej!

Efter att tagit en kort rundtur i området, upptäcktes det att någon illvillig gärnings person haft sönder både delar av en sandlåda, tagit bort en staket sektion samt tagit bort två stycken brädor från en annan sektion på staketet.
Inte nog med att lekande barn kan skada sig på det hafts sönder, utan det kostar pengar som kunnat användas till viktigare saker.
Har du hört eller sett något om detta, vänligen kontakta styrelsen.

Samfällighets avgifts

Efter ett tidigare problem hos Fortnox, där de till vissa boenden skickat ut fakturan med samfällighets avgiften via e-post, så vill vi göra alla boende uppmärksammade på att, har du inte fått fakturan i pappersformat i din brevlåda eller via e-post, vänligen hör av dig till kassören på kassor@valhunden.se eller till styrelsen.
Fakturan skall vara inbetald senast 30/9 -23.

Kommunen kommer hjälpa till vid miljöstationen

Idag har styrelsen fått bekräftat från kommunen att de kommer att vara behjälpliga med att ta bort så mycket det går av den otillåtna komposttippningen vid miljöstationen (Valhundens infart) och transportera bort den.
Det innebär dock inte att det är fritt fram att fortsätta lämna trädgårdsavfall invid miljöstationen eller någon annanstans inom samfälligheten.
Vi vet att det är många utomstående som tippar där, men det har även observerats boende i samfälligheten som går dit och lämnar sitt avfall, vänligen sluta med det och föregå med gott exempel.

Har du trädgårdsavfall som inte får plats på din fastighetens tomt ska det köras till renhållningsverkets anläggning i Jordbro.

Många vill skaffa solceller

Styrelsen har fått flera förfrågningar om vi måste godkänna installation av solceller på enskilda fastighetstak.

Det korta svaret på denna fråga är: Nej!

Då installationen avser enskilda privatägda fastigheter så bestämmer alla fastighetsägare själva vad som ska monteras eller installeras på fastigheten.
Det kan dock vara klädsamt för grannsämjans skull om man frågar om synpunkter från de närmaste grannarna.
Det kan däremot krävas bygglov eller att man gör en bygganmälan till Kommunen, men det är också något som de enskilda fastighetsägarna får kontrollera och ombesörja.

Vattnet kommer att stängs av 12/7 på övre Stora Hunden.

På onsdag den 12/7 från kl. 09:30 till senast 16:30 kommer vattnet att behöva stängas av till hela övre Stora Hundens gata, då en huvudavstängning måste bytas.
Arbetet beräknas gå betydligt mycket snabbare, men vi vill ändå gardera oss i fall det skulle uppstå problem.
Arbetet är ett måste då befintlig vattenhuvudavstängning är trasig.
Berörda fastigheter kommer även att få ett anslag i sin brevlåda.

Se till att tappa upp vatten innan avstängningen så att det räcker för dagen!

En händelserik vår!

Som många säkert redan uppmärksammat så har det inte blivit så mycket skrivet här på hemsidan, och det beklagar vi då vår vision är att informera så mycket som möjligt, men mycket av våren fokus har lagts på laddfrågan för bilar i garaget.

Vi kan dock informera att senaste månaderna varit tvungna att byta två vattenavstängningar, då en inte fungerade alls och en läckte. Den ena är bytt på övre Stora hunden, och den andra på övre Valfisken. Det som är kvar på detta jobb är asfalteringen på Valfisken.

Service av samtliga garageportar är precis slutförd, och samband med det så påträffades ett antal olåste garage, vilka det är har vi ännu inte fått till oss men kommer snart att få.
Det är viktigt att när du lämnar ditt garage känner så att porten är låst. Det har vid flera tillfällen påträffats personer som systematiskt går runt om känner efter olåsta garage i området.
Vi ska även försöka få till ett nyhetsbrev som ska ut i samtliga hushålls brevlådor, men vi kan inte ange när det kommer.

Hoppas ändå att vi får en trevlig sommar och att den inte torkar bort helt.

En sista passus!
Till er som ställer frågor till styrelsen på Facebook, så vill vi ännu en gång informera att Facebook inte är våran informationskanal!
Utan skicka istället dina frågor till mejl-adress styrelsen@valhunden.se

Bränder och stor brandrisk.

Några kanske redan hört eller rent av sett, att det under både onsdagen och torsdagen förekommit markbränder i och i anslutning till våran samfällighet.
För att ingen person eller egendom ska komma till allvarlig skada, vill vi uppmana alla till försiktighet nu när det är mycket hög brandrisk och eldningsförbud.
Var rädd om varandra, och skulle du upptäcka något som ligger och pyr eller brinner, rädda den/de som är i omedelbar fara, ring omgående 112, och kan du själv påbörja släckning är det bra, men utsätt dig inte själv för fara.

Trevlig helg…