Förtydligande kring P-tillstånd och vart man får parkera.

Då det kommit till styrelsens kännedom att det verkar finnas frågetecken kring vart man får parkera med samfällighetens parkeringstillstånd, tänkte vi här förtydliga det.

De fyra parkeringstillstånden som kan användas på samfällighetens samtliga parkeringsplatser är, årstillståndet, dygnstillståndet, entreprenörstillståndet samt P-skiva. finns något av dessa tillstånd synliga och giltiga i bilens framruta, får du eller ditt besök parkera på någon av samfällighetens alla uppmärkta parkeringsplatser på både Valfiskens gata och Stora hundens gata.
Årsparkeringstillståndet gäller endast för boende i samfälligheten.

Glad alla hjärtans dag

En dag fylld med hjärtan, men varför då? Det kan du läsa längre ner via länken till Nordiska museet.

I dag är det Valentins namnsdag, eller kanske mer känt som alla hjärtans dag, så varför inte ge en när och kär vän en kram dagen till ära? Eller kanske säga hej till en okänd person du möter på trottoaren, eller varför inte vinka till en bilist när du går över gatan? En lite gest kan göra någon annan riktigt glad.

De flesta restriktioner för Covid är visserligen borta, men kontrollera alltid först att det accepteras att den du ämnar ge en vänlig kram tycker det är ok.

Du kan läsa med om Alla hjärtans dag på Nordiska museets hemsida.
https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/alla-hjartans-dag

Glad alla hjärtans dag.

Fotografering med drönare av stora lekparken på övre Valfisken

Idag den 5/2 planeras en kort flygning med drönare över den stora lekplatsen på övre Valfisken. Flygningen genomförs för att skapa underlag för den kommande upprustningen av lekplatsen. Flygningen genomförs av styrelsen så det kommer inte medföra några kostnader, och det kommer bara att fotograferas om det är tomt på personer i lekplatsen.

Vänligen sortera dina sopor rätt

Vi hart till och från under en tid haft problem med att det läggs soppåsar utanför avsedda sopkärl i området.
Det har även uppmärksammats att det kastats hushållssopor i kärlen avsedda för matavfall.
Vi vill därför vädja till alla att lägga era soporna i rätt kärl avsedd för respektive fraktion. Hamnar soporna utanför så kan det locka till sig råttor, samt att fåglar kan hacka upp påsarna och dra runt innehållet på marken.

Behöver du kasta hushållsbatterier, tidningar, kartong, plast, glas eller metall, finns insamling för det vi infarten till Valfiskens gata.
Mer information om förpacknings insamling finner du på
https://ftiab.se

Har du behov av att kasta andra former av sopor finns närmaste återvinningsstation i Jordbro industriområde.
Mer information kring SRV´s återvinningscentraler finner du på https://www.srvatervinning.se
Tack!