En liten påminnelse…

Till er som ännu inte betalat samfällighetsavgiften.
Vårens avgift skulle varit betald den sista mars, så har du ännu inte betalat den så är det hög tid nu.

Har du precis sålt eller planerar att sälja din fastighet, är det du som stod som ägare när fakturorna skickades ut som är ansvarig att betala.
Hur avgiften sedan fördelas mellan dig som säljare och köpare är inget som styrelsen rår över.