Kommunen kommer hjälpa till vid miljöstationen

Idag har styrelsen fått bekräftat från kommunen att de kommer att vara behjälpliga med att ta bort så mycket det går av den otillåtna komposttippningen vid miljöstationen (Valhundens infart) och transportera bort den.
Det innebär dock inte att det är fritt fram att fortsätta lämna trädgårdsavfall invid miljöstationen eller någon annanstans inom samfälligheten.
Vi vet att det är många utomstående som tippar där, men det har även observerats boende i samfälligheten som går dit och lämnar sitt avfall, vänligen sluta med det och föregå med gott exempel.

Har du trädgårdsavfall som inte får plats på din fastighetens tomt ska det köras till renhållningsverkets anläggning i Jordbro.

Många vill skaffa solceller

Styrelsen har fått flera förfrågningar om vi måste godkänna installation av solceller på enskilda fastighetstak.

Det korta svaret på denna fråga är: Nej!

Då installationen avser enskilda privatägda fastigheter så bestämmer alla fastighetsägare själva vad som ska monteras eller installeras på fastigheten.
Det kan dock vara klädsamt för grannsämjans skull om man frågar om synpunkter från de närmaste grannarna.
Det kan däremot krävas bygglov eller att man gör en bygganmälan till Kommunen, men det är också något som de enskilda fastighetsägarna får kontrollera och ombesörja.