Förtydligande om fiber.

Fiberarbetet börjar nu med schakt i asfalt innan tjälen kommer.
De lägger ned rör och återasfalterar.
De markeringar som finns på marken är befintliga ledningar som man inte vill skada vid grävning
Gul=El
Röd=Tele
Grön=Kabel-tv 
Enplanshus kommer att få en anslutningsbox på fasad där sb senare ansluter fibern till insida av hus 
Boende som ska anslutas kommer att kontaktas , även de gavelhus som ska nyttjas för krypgrunder kommer att kontaktas löpande 
Viss installation kommer att göras via garagelängor
Sb har ambition att färdigställa allt arbete under 2018.

Kortfattat om fiberarbetet.

* De färgmarkeringar som målats på gångvägar och gräsmattor markerar befintliga ledningsnät och har märkts upp för att minimera avgrävningar.
* Där det är skuret i asfalten kommer man att lägga ner tomrör så att det blir gjort innan tjälen kommer, sedan lägger de igen hålen snarast möjligt för att sedan handgräva på grönytor.
* Ingången för fibern till området blir från skogen vid Vf 768/769 (från Svartbäcks skolans håll).
* Skulle det grävas av ledningar tar byggledaren från Stadsnäts bolaget hand om det omedelbart.

Förarbete inför fibernedgrävningen.

Ledningskollen har börjat med utsättningen i området, det ska vara klart i början av vecka 43.

Försynen är planerad att göras nästa vecka (v 43). Kvalitetssäkring av var man lämpligast går in med anslutning. Detta görs gemensamt med Stadsnätsbolagets entreprenör och representanter från projektgruppen.

Arbetet pågår med att teckna nyttjanderättsavtal med de fastighetsägare som inte ska ha fiberanslutning, men där man behöver gå in i krypgrund för att lämna av fiber för framtida anslutning.

Tack för höstens städdag.

Deltagandet kanske inte var så stort som det brukar, men de tappra själar som deltog gjorde ett bra jobb för att göra vår kära samfällighet ett par snäpp ännu vackrare.

Här följer lite bilder från städdagen.

Glada städdagsdeltagare.

Invigning av  ”Ingrids soffa”.

 Även de yngre kämpade tappert!

Är det så att du känner att det finns uppgifter att utföra även fast det inte är någon städdag, kontakta dina kvartersklubb för att få godkännande på ditt önskemål samt få låna trädgårds redskap.
Allt fixande är på samfällighetens gemensamma ytor är positivt och kan i förlängningen spara pengar för oss alla för att slippa ta in extern hjälp.

Tack för gott deltagande.

/Kvartersklubbarna och styrelsen.