Årsmötet framskjutet

Som du förhoppningsvis redan sett så kommer årets årsstämma att skjutas fram på grund av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens direktiv.
Så snart Folkhälsomyndighetens direktiv ändras så kommer kallelse till år 2021´s åsstämma att läggas i alla´s brevlådor.

Länken nedan är densamma som alla hushåll redan fått i sina brevlådor.
Tack för visad förståelse.

“VIktigt” Snöröjning av p-platser

Snöröjning kommer att utföras på alla parkeringsplatser i samfälligheten.

Arbetet kommer att genomföras Onsdag 10 februari kl. 7.00 – 16-00

ALLA FORDON MÅSTE FLYTTAS FRÅN PARKERINGARNA!

Parkering kan ske på trottoarer, i garagen, infarterna m.m.
Men hindra inte infarter för ex. utryckningsfordon eller på annat sätt ställ fordonet trafikfarligt.

P-bolaget är meddelat!

Mvh. Styrelsen