Comhem raggar kunder!

Den senaste tiden har Comhem ringt till fler boende i samfälligheten och även skickat brev om att de har diverse olika erbjudanden om du tecknar om dig på  deras olika tjänster.  Är du en av de som tecknat dig för fiberuppkoppling bör du tänka dig för innan du kanske hoppar på Comhems erbjudanden då det medför en bindningstid för dig som kund, och då kan komma att behöva ha dubbla abonnemang när fiberdragningen är klar.

Startmöte för fiberarbetet genomfört 18/9.

Ett startmöte har idag hållits med Stadsnätsbolaget

Projektgrupp för VHS  räkning: Johannes Robertsson, Ewa Garcia, Tommy Elvesjö samt Kenneth Bekkewold. Projektledare för Stadsnätsbolaget är Robin Fransson.

Vid mötet bestämdes att regelbundna arbetsmöten kommer att hållas med täta intervaller. Information kommer att läggas ut löpande på hemsidan. Det bestämdes också att ”Frågor och Svar” ska läggas upp på hemsidan.

För närvarande är det 141 hushåll som tackat ja till erbjudandet om fiber.

Ett så kallat ”Försynsmöte” är planerat till vecka 39, då man går igenom de olika förutsättningarna.

Ny sekreterare.

Styrelsen sekreterare Sebastian Nyberg har valt att lämna sitt styrelseuppdrag på egen begäran.
Därför kliver suppleant Bo Livré upp som ordinarie styrelseledarmot och tar över Sebastians uppdrag som sekreterare.

Vi tackar ändå Sebastian för den tid han lagt på styrelsearbetet till sitt avhopp.