Äntligen!

Idag tisdag påbörjades asfaltering av fibergrävningarna. Start var på Stora Hunden för att sedan jobba sig vidare i hela samfälligheten. Detta efter stora påtryckningar ifrån fibergruppen på Stadsnätsbolaget.