En händelserik vår!

Som många säkert redan uppmärksammat så har det inte blivit så mycket skrivet här på hemsidan, och det beklagar vi då vår vision är att informera så mycket som möjligt, men mycket av våren fokus har lagts på laddfrågan för bilar i garaget.

Vi kan dock informera att senaste månaderna varit tvungna att byta två vattenavstängningar, då en inte fungerade alls och en läckte. Den ena är bytt på övre Stora hunden, och den andra på övre Valfisken. Det som är kvar på detta jobb är asfalteringen på Valfisken.

Service av samtliga garageportar är precis slutförd, och samband med det så påträffades ett antal olåste garage, vilka det är har vi ännu inte fått till oss men kommer snart att få.
Det är viktigt att när du lämnar ditt garage känner så att porten är låst. Det har vid flera tillfällen påträffats personer som systematiskt går runt om känner efter olåsta garage i området.
Vi ska även försöka få till ett nyhetsbrev som ska ut i samtliga hushålls brevlådor, men vi kan inte ange när det kommer.

Hoppas ändå att vi får en trevlig sommar och att den inte torkar bort helt.

En sista passus!
Till er som ställer frågor till styrelsen på Facebook, så vill vi ännu en gång informera att Facebook inte är våran informationskanal!
Utan skicka istället dina frågor till mejl-adress styrelsen@valhunden.se

Bränder och stor brandrisk.

Några kanske redan hört eller rent av sett, att det under både onsdagen och torsdagen förekommit markbränder i och i anslutning till våran samfällighet.
För att ingen person eller egendom ska komma till allvarlig skada, vill vi uppmana alla till försiktighet nu när det är mycket hög brandrisk och eldningsförbud.
Var rädd om varandra, och skulle du upptäcka något som ligger och pyr eller brinner, rädda den/de som är i omedelbar fara, ring omgående 112, och kan du själv påbörja släckning är det bra, men utsätt dig inte själv för fara.

Trevlig helg…