P-Service uppdrag

Då det verkar råda oklarheter kring vad Parkerings Service (P-Service) har för uppdrag i samfälligheten tänkte vi här kort förklara det.

Som på många andra samfällighets och bostadsrättföreningar så har även våran samfällighet sedan länge ett avtal med ett parkeringsbolag, och i vårat fall heter det P-service.
De är anlitade för att motverka otillåtna parkeringar utanför våra uppmålade parkeringsplatser.
De kan åka i området flera gånger per dygn, antingen om en boende upplever att det står ett fordon felparkerat och ringer dem, eller så åker de runt själva och rondera området flera gånger per dygn.

Tillstånd att få parkera utanför markerade p-platser kommer inte att godkännas av styrelsen, allra minst på samfällighetens grönytor som kan ta skada, och risken finns även att installationer i marken kan ta skada och kan generera dyra återställnings kostnader för den som orsakat skadan.

Upplever du att ett fordon står felparkerat kan du ringa P-service på nummer 0771-77 11 00

Parkera på rätt ställe

Vi vill påminna alla boende att parkering endast får ske på samfällighetens uppmärkta p-platser.
Vid fastigheterna får man endast stå för i och ur lastning, vilket innebär en kortare stund.
Väljer man att parkera på någon av samfällighetens grönytor kan detta omgående generera en p-bot.
Skadas dessutom marken eller nedgrävda installationer, kan den boende bli återställnings eller ersättningsskyldig för skadan som orsakats.

All annan körning inne i området undanbeds, tänk på att det bor många barn i samfälligheten!

Träd i div. Olika former

Som de flesta säkert redan märkt så har arboristerna lämnat efter sig ett antal trädstockar av olika trädslag i området.
Det är nu fritt att som boende på eget bevåg såga upp de av arboristen fällda träden och ta hem för eldning i sin kamin eller motsvarande.
Det är först till kvarn som gäller men för att lugna er så är inte arboristerna helt färdiga ännu.

Men viktigt att tänka på är att där arboristerna arbetar med trädvård får man inte uppehålla sig så länge arbetet pågår, vi vill inte att någon boende ska tillexempel få en stor gren på sig och skadas.
Omhändertas inte stockarna så kommer de efter ett tag att transporteras bort för att flisas upp.