Etikettarkiv: Säkerhet

Semestertid = Bortresta grannar

Sommar, sol och kanske lite bad, visst kan sommaren vara underbar? Men det kan också finnas en baksida med att så många är bortresta, och det är att flera hem står tomma, och tjuvarna försöker slå till i ett obevakat ögonblick.

Vi har i närtid haft minst två (2) händelser i samfälligheten där grannar avvärjt pågående eller förberedelse till inbrott.
Den enahändelsen skrämdes två ungdomar med luvtröjor på flykt när de försökte bryta sig in i ett av garagen på övre Stora hunden.
Vi vill därför göra alla boende uppmärksamma på att hålla lite extra koll på bortresta grannars hus samt suspekta personer som rör sig i området. Det kan räcka med ett enkelt hej till en okänd person för att göra den nervös och uppmärksammad på att här i samfälligheten hjälper vi varandra!

Ha en fortsatt trevlig sommar.

Nu är informationsinhämtningen i full gång.

Då många diskuterar elbildladdning och vissa verkar tro att styrelsen inte jobbar med frågan alls, kan vi meddela att vi jobbar mer med frågan än någonsin tidigare.
Vi har två i styrelsen som är utpekade att hela tiden hålla frågan under bevakning och söka förändringar i lagstiftning och andra regelverk.
Vi har även haft boende som hört av sig med information i frågan.

Vi tycker däremot det är väldigt tråkigt att höra och läsa om att vi som styrelse inte bryr oss om, eller gör något i frågan, för det är inte sant!

Det som hänt hittills under vår korta tid som styrelse sedan årsmötet, är att grotta ner oss i regelverk kring frågan.
Men vi har även så sent som igår haft ett första företag på besök som gått med oss i området för att dels lämna ett kostnadsförslag, men även för att lämna utlåtande om det skulle vara genomförbart eller inte.
Ett företag till ska komma och titta i området, därför kan vi ännu inte meddela några detaljer kring detta.
Dock kan vi meddela samma som som vi även tidigare meddelat.
För att detta eventuellt ska vara genomförbart, kommer det krävas både en förändring i nuvarande stadgar men även i Lantmäteriförrättningen,, men detta måste vi också reda ut grundligt.

Vi återkommer när vi har mer att informera om!

Lekande barn i områdets snöhögar

Efter senaste snöfallet när det var fullt med plogbilar i området bevittnades en liten orädd flicka leka i en snöhög medans plogbilen försökte få undan och ploga upp snön på högen (nedre Valfisken).
Detta resulterade i att snön inte plogas undan så mycket som önskats då den lilla flickan helt orädd bara vände ryggen mot det det arbetande fordonet som uppskattningsvis befann sig 3-4 meter bort.
Det är självfallet fordonsförarens skyldighet att ha kontroll på sin omgivning så att det inte finns någon i vägen som kan komma till skada, men det kan vara oerhört svårt för en maskinförare att upptäcka lekande barn som gömmer sig, gräver ned sig eller gräver grottor i snöhögar, och vi önskar därför att alla som har barn i området förklarar för sina barn hur viktigt det är att hålla sig ur vägen ifrån arbetande fordon.
Vi vill varken att någon ska komma till skada eller utsätta våra entrepenörer för risken att råka skada någon.

Tack på förhand.
/Styrelsen

Inträffad olycka mellan övre och nedre Valfisken

Styrelsen har uppmärksammats på att det inträffat en olycka på den stora parkeringen på nedre Valfisken.
För ett par dagar sedan så uppmärksammade en boende ett ensamt barn (ca 10 år) på mage åka ner för backen mellan parkeringarna på övre och nedre Valfisken. Barnet åker på någon form av glatt madrass av mindre modell, och får så hög fart så han åker ut på parkeringen till nästa rad med parkerade bilar, där han slår huvudet i en bilen och tappar medvetandet.
Personen som observerar detta skyndar självfallet fram till barnet som straxt efter återfår medvetandet.

Vi vill med det här göra alla föräldrar uppmärksammade på att aktuell backe INTE är någon pulkbacke avsedd att åka i, då det är en slänt mellan två parkeringsplatser.
Vissa boende på nedre Valfisken undviker dessutom att parkera sina fordon för nära backen med risk för att fordonen ska få skador, bucklor eller repor från barn som kan råka åka in i fordonen och skada sig själva eller fordonen.
Det finns backar avsedda för denna form av aktiviteter i bland annat Brandbergen eller Tyresta där risk att skada annans egendom är minimal.

Genomgång av garagen

Så vi berättade tidigare i höstas så skulle service av samtliga garageportar utföras. Det är nu klart.
Skulle du som boende ändå upptäcka att det är någon med portarna som inte verkar vara som det ska, måste detta meddelas till styrelsen omgående för åtgärd.

Det har även genomförts en uppföljning på den översyn som tidigare gjordes med anledning av saker som inte får förvaras i garagen.
Där måste vi säga att det ser överlag väldigt bra ut idag, merparten av alla boende tar sitt egna ansvar och har plockat bort det som inte får förvaras i garagen.
Dock är det några få garage där det fortfarande förvaras ej garagerelaterade föremål.
De garagenyttjare som detta berör har eller kommer att få ett personligt brev i brevlådan med åläggande att plocka bort de kvarvarande föremålen.

Vi vill dock påtala att det slarvas med att låsa garagen, där måste vi alla ta ansvar för att se till att de blir låsta.
Boende har uppmärksammat styrelsen på att de sett mindre ungdoms gäng som konsekvent går runt i området och känner på garageportarna om de är låsta eller inte, syftet med detta går dessvärre bara att spekulera i.

Underhåll av garageportarna

Idag har en boende i området påbörjat översyn och underhåll av samfällighetens samtliga garageportar.
Det innebär att han kommer gå runt i samtliga garage för att smörja leder och hjul m.m. så att de ska gå lätt att öppna och stänga samt hålla i måååånga år till.
Ytterligare åtgärder kommer framöver att genomföras på garageportarna, men det återkommer styrelsen med när det är aktuellt.

Parkera på rätt ställe

Vi vill påminna alla boende att parkering endast får ske på samfällighetens uppmärkta p-platser.
Vid fastigheterna får man endast stå för i och ur lastning, vilket innebär en kortare stund.
Väljer man att parkera på någon av samfällighetens grönytor kan detta omgående generera en p-bot.
Skadas dessutom marken eller nedgrävda installationer, kan den boende bli återställnings eller ersättningsskyldig för skadan som orsakats.

All annan körning inne i området undanbeds, tänk på att det bor många barn i samfälligheten!

Påkörningsskada på garageport

Styrelsen efterlyser ögonvittnen eller någon som vet vem som kan ha kört på en av samfällighetens garageportar på nedre Stora Hunden?
En port är påkörd och rejält skadad, betongpelaren är skadad och porten bredvid har också påverkats av påkörningen.
Skadan har troligen uppstått någon gång fredagen den 21/5, och kommer dessvärre kräva ett kostsamt utbyte av porten, eventuella åtgärder på betongpelaren samt eventuella justeringar/delar byten på grannporten.
Vet du något om händelsen vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@valhunden.se