Styrelsen har inget med fibern att göra!!!

Det har precis kommit till styrelsens kännedom att Open Infra som den här veckan går runt i området och vill sälja fiber till de som inte redan har fiber, där de hävdar att styrelsen sagt att de som ännu inte har fiber ska skaffa det.
Det vill vi i styrelsen vara tydliga med att det stämmer inte!!!
Styrelsen varken kan eller tänker stå bakom något sådant uttalande, utan det är upp till varje enskilt hushåll att själva bestämma om de vill ha fiber eller inte…

Open Infra har tidigare i veckan ställt frågan om vi kunde vara behjälpliga med att styrka att det är Open infra som står för fiber-installationen samt äger fibernätet vilket de gör.
Men styrelsen varken säger eller kommer säga att de som inte har fiber ska ha det, utan det är något mellan Open Infra och de enskilda hushållen.