Etikettarkiv: Garage

Funderar du på att köpa en motor till din garageport?

Vi i styrelsen vill tydliggöra att är du som boende i Valhundens samfällighetsförening intresserad att att köpa och installera en motor till garageporten så är det ingenting som går via styrelsen.

Beställning, inköp och installation sköts helt och hållet av dig som boende i samfälligheten.

Det finns dock några kriterier som måste uppfyllas för att du ska få installera en motor.
Motorns måste köpas av garageportsexperten och vara av märket Aperto, den måste kompletteras med ett trepunkts vajerlås samt att motorn måste förses med en fast elinstallation från förslagsvis Haninge el som känner till vårat elnätet och installationer i samfälligheten.
Dessutom behöver du en handsändare för att kunna öppna porten.

Vill du som boende samordna en gemensam beställning av motorer är det ett fritt val av dig och inget som styrelsen kommer att lägga sig i.

Ha en fortsatt trevlig söndag.

Elbilsladdnings företag nr. 2 har varit på besök

Den 11/5 har elbils-laddningsgruppen bestående av Hendry och Tommy haft besök av företag nummer två, som tillsammans gått runt i samfälligheten för att bilda sig en uppfattning om storleken på våran samfällighet, så att de kan lämna offert på arbete och laddboxar till samfällighetens garage.
Parallellt med detta jobbar styrelsen med att kontrollera vad vi kan göra, får eller inte får göra samt se om det finns någon enklare väg till att gå, för att komma i mål med att kunna installera utrustning för elbilsladdning utan att det på något sätt skulle slå tillbaka på oss.

Som tidigare informerats så kan vi idag inte meddela några detaljer mer än detta, men ni boende ska ändå få veta att vi jobbar mer än någonsin med denna fråga.

Det är fortfarande lång väg kvar innan vi är i mål med allt detta, men vi gör av vi kan för att kunna presentera något mer handfast inom en snar framtid.

Med förhoppning om er förståelse, då detta är en stor och komplex nöt att knäcka.

Nu är informationsinhämtningen i full gång.

Då många diskuterar elbildladdning och vissa verkar tro att styrelsen inte jobbar med frågan alls, kan vi meddela att vi jobbar mer med frågan än någonsin tidigare.
Vi har två i styrelsen som är utpekade att hela tiden hålla frågan under bevakning och söka förändringar i lagstiftning och andra regelverk.
Vi har även haft boende som hört av sig med information i frågan.

Vi tycker däremot det är väldigt tråkigt att höra och läsa om att vi som styrelse inte bryr oss om, eller gör något i frågan, för det är inte sant!

Det som hänt hittills under vår korta tid som styrelse sedan årsmötet, är att grotta ner oss i regelverk kring frågan.
Men vi har även så sent som igår haft ett första företag på besök som gått med oss i området för att dels lämna ett kostnadsförslag, men även för att lämna utlåtande om det skulle vara genomförbart eller inte.
Ett företag till ska komma och titta i området, därför kan vi ännu inte meddela några detaljer kring detta.
Dock kan vi meddela samma som som vi även tidigare meddelat.
För att detta eventuellt ska vara genomförbart, kommer det krävas både en förändring i nuvarande stadgar men även i Lantmäteriförrättningen,, men detta måste vi också reda ut grundligt.

Vi återkommer när vi har mer att informera om!

Använd inte diesel/bensinvärmare inne i garagen.

Det har framkommit att det använts bensin eller dieselvärmare inne i garagen.
Tänk på att garaget är ett slutet utrymme där avgaserna samlas i höga koncentrationer och kan bli en fara för allas hälsa som kommer in i garaget.
Dessutom bildas sot och andra partiklar som lägger sig på övriga fordon i garaget.
Det är därför inte tillåtet att i garagen använda bensin eller dieselvärmare.
Vill du värma bilen i garaget får det endast ske med elmotorvärmare som drivs via eluttagen i garagen.
Vill du använda bensin eller dieselvärmare ska fordonet parkeras på en uppmärkt parkeringsruta utomhus.

Genomgång av garagen

Så vi berättade tidigare i höstas så skulle service av samtliga garageportar utföras. Det är nu klart.
Skulle du som boende ändå upptäcka att det är någon med portarna som inte verkar vara som det ska, måste detta meddelas till styrelsen omgående för åtgärd.

Det har även genomförts en uppföljning på den översyn som tidigare gjordes med anledning av saker som inte får förvaras i garagen.
Där måste vi säga att det ser överlag väldigt bra ut idag, merparten av alla boende tar sitt egna ansvar och har plockat bort det som inte får förvaras i garagen.
Dock är det några få garage där det fortfarande förvaras ej garagerelaterade föremål.
De garagenyttjare som detta berör har eller kommer att få ett personligt brev i brevlådan med åläggande att plocka bort de kvarvarande föremålen.

Vi vill dock påtala att det slarvas med att låsa garagen, där måste vi alla ta ansvar för att se till att de blir låsta.
Boende har uppmärksammat styrelsen på att de sett mindre ungdoms gäng som konsekvent går runt i området och känner på garageportarna om de är låsta eller inte, syftet med detta går dessvärre bara att spekulera i.

Underhåll av garageportarna

Idag har en boende i området påbörjat översyn och underhåll av samfällighetens samtliga garageportar.
Det innebär att han kommer gå runt i samtliga garage för att smörja leder och hjul m.m. så att de ska gå lätt att öppna och stänga samt hålla i måååånga år till.
Ytterligare åtgärder kommer framöver att genomföras på garageportarna, men det återkommer styrelsen med när det är aktuellt.