Kortfattat kring årsstämman 2024

Nu är det nästan en vecka sedan som samfällighetens årsstämma 2024 genomfördes.
Protokollet kommer inom en kort tid att finnas tillgängligt här på hemsidan, det som vi just nu inväntar eventuella kommentarer från justerings-mannen och justerings-kvinnan.

En nyhet som kom straxt efter att stämman genomförts, är att vi som samfällighet inte längre ska vara momspliktiga, vi har både sett detta själv i olika medier, men vi har även blivit uppmärksammade av ett flertal medlemmar om detta, tack för att ni gör oss uppmärksammade.
Vi avvaktar nu ytterligare information ifrån Skatteverket.

Frågor om avgiftshöjningen har inkommit, och ja, samfällighets avgiften kommer att höjas med 600kr per år, 300kr på våren och 300kr på hösten.
Det är dessvärre ett ont måste då allt blivit dyrare, och för att vi ska kunna fortsätta hålla en bra standard i området, kunna utföra oförutsedda händelser samt genomföra nya förbättringsåtgärder.
Vi har även haft dialog med andra samfällighetsföreningar kring deras avgift, och jämfört med dem så har vi en förvånansvärt låg avgift, och ändå har vi de senaste åren lyckats genomföra mycket underhåll och renovering åtgärder.