Etikettarkiv: Parkeringstillstånd

Förtydligande kring P-tillstånd och vart man får parkera.

Då det kommit till styrelsens kännedom att det verkar finnas frågetecken kring vart man får parkera med samfällighetens parkeringstillstånd, tänkte vi här förtydliga det.

De fyra parkeringstillstånden som kan användas på samfällighetens samtliga parkeringsplatser är, årstillståndet, dygnstillståndet, entreprenörstillståndet samt P-skiva. finns något av dessa tillstånd synliga och giltiga i bilens framruta, får du eller ditt besök parkera på någon av samfällighetens alla uppmärkta parkeringsplatser på både Valfiskens gata och Stora hundens gata.
Årsparkeringstillståndet gäller endast för boende i samfälligheten.

parkeringstillstånd för 2021

Vi har under december månad fått ett flertal förfrågningar angående nya parkeringstillstånd för år 2021.
De nya tillstånden kommer de närmaste dagarna att lämnas ut till samtliga hushåll.
Orsaken till av vi avvaktat med dem i år är att vi fått meddelande från vissa hushåll tidigare år, att de tappats bort när man fått den för tidigt, och det försöker vi stävja i och med senare utdelning.