Etikettarkiv: Parkeringstillstånd

Årskortet (parkeringstillstånd), vad gäller?

Vi har senaste veckorna fått flera mejl rörande p-böter samt vad som gäller för vår två-års parkeringstillstånd som alla hushåll får två stycken av.
Till att börja med så kan Styrelsen inte avskriva en p-bot, utan anser man som boende ha fått en felaktig p-bot så få man kontakta P-service och bestrida den.

Gällande det så kallade årsmärket som gäller i två år, får inte det manipuleras eller ändras och hela kortet ska vara synligt i fordonets framruta.
Parkeringstillståndet är en värdehandling som inte får säljas eller överlåtas.
Tillstånden får endast användas av boende i Valhundens samfällighetsförening, eller av kortare besök till boende i Samfälligheten.
Missbruk av tillståndet kan resultera i en p-bot eller att ett eller båda tillstånden dras in.
På baksidan av års-märket står det vilka regler som gäller, alternativt kan du se det HÄR.
Skulle ett års-kort tappas bort måste man köpa ett nytt för 500kr/st, och det borttappade tillståndet kommer att spärras.

Besök till boende kan som alternativ använda P-skiva i 3 timmar, eller så kan boende utfärda ett 24-timmars tillstånd för sitt besök.
Skulle du ha slut på 24-timmars tillstånd är det bara att mejla till styrelsen så får du ut nya.

Förtydligande kring P-tillstånd och vart man får parkera.

Då det kommit till styrelsens kännedom att det verkar finnas frågetecken kring vart man får parkera med samfällighetens parkeringstillstånd, tänkte vi här förtydliga det.

De fyra parkeringstillstånden som kan användas på samfällighetens samtliga parkeringsplatser är, årstillståndet, dygnstillståndet, entreprenörstillståndet samt P-skiva. finns något av dessa tillstånd synliga och giltiga i bilens framruta, får du eller ditt besök parkera på någon av samfällighetens alla uppmärkta parkeringsplatser på både Valfiskens gata och Stora hundens gata.
Årsparkeringstillståndet gäller endast för boende i samfälligheten.

parkeringstillstånd för 2021

Vi har under december månad fått ett flertal förfrågningar angående nya parkeringstillstånd för år 2021.
De nya tillstånden kommer de närmaste dagarna att lämnas ut till samtliga hushåll.
Orsaken till av vi avvaktat med dem i år är att vi fått meddelande från vissa hushåll tidigare år, att de tappats bort när man fått den för tidigt, och det försöker vi stävja i och med senare utdelning.